THÔNG THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

Tin tức sự kiện

THÔNG THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ...THÔNG THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã
THÔNG BÁO Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông...THÔNG BÁO Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
về việc Thư kêu gọi về việc quyên góp ủng hộ người dân...về việc Thư kêu gọi về việc quyên góp ủng hộ người dân Thiệu Hóa gặp khó khăn do dịch covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
QUY ĐỊNH Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc...QUY ĐỊNH Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Kèm theo Quyết định số: 15/2021/QĐ-UBND ngày
Thông báo Thể lệ cuộc thi " Thửa thách làm tuyên truyền...Thông báo Thể lệ cuộc thi " Thửa thách làm tuyên truyền viên dân số" trên nền tảng TikTok"
Thông báo : Kết luận của đồng chí bí thư Đảng uỷ, Trưởng...Thông báo : Kết luận của đồng chí bí thư Đảng uỷ, Trưởng BCĐ thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ - CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trỡ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
Danh sách phân công của BCĐ xã Thiệu Thịnh thực hiện Nghị...Danh sách phân công của BCĐ xã Thiệu Thịnh thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính phủ hỗ trợ lao động và người sử sụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19
HUYỆN THIỆU HOÁ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP...HUYỆN THIỆU HOÁ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020 - 2021.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT