Xã Thiệu Thịnh tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

Tin tức sự kiện

Xã Thiệu Thịnh tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường...Xã Thiệu Thịnh tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021
Thông điệp 5K về phòng chống dịch covid -19Thông điệp 5K về phòng chống dịch covid -19
Lịch sử & Ý nghĩa ngày Thành lập Quân đội nhân Việt... Lịch sử & Ý nghĩa ngày Thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12.
KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp,...KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHBÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
“V/v ủng hộ đồng bào vùng lũ Miền Trung”“V/v ủng hộ đồng bào vùng lũ Miền Trung”
BÀI TUYÊN TRUYỀN “Truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng...BÀI TUYÊN TRUYỀN “Truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội nông dân xã Thiệu Thịnh
Kế hoạch Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 Kế hoạch Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT