Hệ thống chính trị

Thông tin nhân sự - MT Tổ Quốc
STTHọ tênChức vụĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Quốc HiệpCT. UBMT TQ xã0917438576
2Nguyễn Quốc TônPCT. UBMT TQ xã942145332
3Dương Văn TiệpThành viên0363133619
4Lê Thị TuyếtThành viên0973930989
5Lê Hai TưThành viên0356538689doanthanhnienthieuthinh@gmail.com
6Lê Thế Dângthành viên399891518
7Dương Văn BỉnhThành viên328425482
8Lê Trọng LoátThành viên0825581520
9Lê Thị OanhThành viên0961895996

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT