Nông dân xã Thiệu Thịnh bước vào thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020

Ngày 25/05/2020 16:18:37

Nông dân xã Thiệu Thịnh bước vào thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Hiện nay các cánh đồng lúa tại xã đang vào thời điểm chín rộ... tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, chuẩn bị diện tích sản xuất vụ mùa

Với truyền thống thâm canh lúa từ lâu đời kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào gieo cấy và chăm sóc, bà con nông dân đã tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa ngay từ đầu vụ. Theo nhận định của một số hộ gia đình đang tiến hành thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm nay, năng suất lúa trên 75 ta/ha. đặc biệt là trên 1 số diện tích gieo cấy các loại giống lúa lai chất lượng cao năng xuất có khả năng đạt trên 80 tạ/ha

Cơ giới hóa vào nông nghiệp thu hoạch lúa vụ chiêm xuân

Vụ xuân 2019 -2020, gia đình AnhLê Hữu Hoàn. Thôn Thống Nhất gieo cấy trên 5 sào lúa và chủ yếu là giống lúa lai. Anh Hoàn cho biết: Tuy sản xuất vụ xuân năm nay do thời tiết diễn biến bất thường vào cuối vụ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh. Nhưng do chủ động thường xuyên thăm đồng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn vào đầu mỗi vụ sản xuất và chỉ dẫn của cán bộ khuyến nông, đặc biệt là việc điều tiết nước hợp lý, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời nên năng xuất lúa của gia đình anh năm nay vẫn ổn định. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của gia đình anh đã thu hoạch xong và đang chuẩn bị bắt tay ngay vào cày, bừa ngâm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất.....

Vụ chiêm xuân năm 2019 -2020, xã Thiệu Thịnh gieo cấy trên 134 ha, trong đó có trên 107ha lúa lai. Theo lãnh đạo xã cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết vào cuối vụ nên tình hình sâu bệnh phức tạp, tuy nhiên bà con đã chủ động kịp thời tiến phun thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của chuyên môn do vậy lúa chiêm xuân năm nay vẫn đạt năng suất khá, có những chân ruộng gieo cấy các loại lúa lai đạt gần 80 tạ/sào, dự kiến bình quân toàn xã trên 75 tạ/ha. Thời điểm này, bà con nhân dân trên địa bàn xã đang khẩn trương ra đồng, thu hoạch các diện tích lúa đang chín rộ với phương châm lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó, chuẩn bị các khâu và diện tích đất sản xuất vụ mùa.

BAN VĂN HÓA XÃ

Nông dân xã Thiệu Thịnh bước vào thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020

Đăng lúc: 25/05/2020 16:18:37 (GMT+7)

Nông dân xã Thiệu Thịnh bước vào thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2020.

Hiện nay các cánh đồng lúa tại xã đang vào thời điểm chín rộ... tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, chuẩn bị diện tích sản xuất vụ mùa

Với truyền thống thâm canh lúa từ lâu đời kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào gieo cấy và chăm sóc, bà con nông dân đã tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa ngay từ đầu vụ. Theo nhận định của một số hộ gia đình đang tiến hành thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm nay, năng suất lúa trên 75 ta/ha. đặc biệt là trên 1 số diện tích gieo cấy các loại giống lúa lai chất lượng cao năng xuất có khả năng đạt trên 80 tạ/ha

Cơ giới hóa vào nông nghiệp thu hoạch lúa vụ chiêm xuân

Vụ xuân 2019 -2020, gia đình AnhLê Hữu Hoàn. Thôn Thống Nhất gieo cấy trên 5 sào lúa và chủ yếu là giống lúa lai. Anh Hoàn cho biết: Tuy sản xuất vụ xuân năm nay do thời tiết diễn biến bất thường vào cuối vụ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh. Nhưng do chủ động thường xuyên thăm đồng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn vào đầu mỗi vụ sản xuất và chỉ dẫn của cán bộ khuyến nông, đặc biệt là việc điều tiết nước hợp lý, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời nên năng xuất lúa của gia đình anh năm nay vẫn ổn định. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của gia đình anh đã thu hoạch xong và đang chuẩn bị bắt tay ngay vào cày, bừa ngâm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất.....

Vụ chiêm xuân năm 2019 -2020, xã Thiệu Thịnh gieo cấy trên 134 ha, trong đó có trên 107ha lúa lai. Theo lãnh đạo xã cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết vào cuối vụ nên tình hình sâu bệnh phức tạp, tuy nhiên bà con đã chủ động kịp thời tiến phun thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của chuyên môn do vậy lúa chiêm xuân năm nay vẫn đạt năng suất khá, có những chân ruộng gieo cấy các loại lúa lai đạt gần 80 tạ/sào, dự kiến bình quân toàn xã trên 75 tạ/ha. Thời điểm này, bà con nhân dân trên địa bàn xã đang khẩn trương ra đồng, thu hoạch các diện tích lúa đang chín rộ với phương châm lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó, chuẩn bị các khâu và diện tích đất sản xuất vụ mùa.

BAN VĂN HÓA XÃ