Địa giới hành chính, lịch sử hình thành

Ngày 04/06/2020 15:02:31

Địa giới hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Xã Thiệu Thịnh nằm ở phía đông bắc của huyện Thiệu Hóa, thuộc tả ngạnsông Chuvà hữu ngạnsông Mã.

· Phía đônggiáp các xãHoằng PhượngHoằng Giang, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là sông Mã).

· Phía namgiáp xãThiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Chu).

· Phía tâygiáp xãThiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.

· Phía bắcgiáp xãThiệu Quang, huyện Thiệu Hóa và xãHoằng Xuân, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Đây là địa phương có tuyếnĐường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóađi qua đang được xây dựng.

Lịch sử hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Thịnh ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc tổng Mật Vật, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn làng nêu trên thuộc xã Quảng Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Năm 1953, xã Quảng Thịnh chia thành các xã Thiệu Quang, Thiệu Thịnh và một phần xã Thiệu Hợp[5].

Năm 1977, xã Thiệu Thịnh cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyệnYên Địnhthành huyệnThiệu Yên[6].

Năm 1996, xã Thiệu Thịnh thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Hiện nay, xã Thiệu Thịnh gồm có các làng[4]:

· Thôn Phùng: có từ thời Lê.

· Đương Phong: từ thế kỉ 19 trở về trước là thôn Nhuệ.

· Đình Phùng Cầu: kiến trúc thế kỉ 17[4].

· Đền thờ đệ tam giáp tiến sĩNguyễn Dục, khoa thi năm 1490[4]

Địa giới hành chính, lịch sử hình thành

Đăng lúc: 04/06/2020 15:02:31 (GMT+7)

Địa giới hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Xã Thiệu Thịnh nằm ở phía đông bắc của huyện Thiệu Hóa, thuộc tả ngạnsông Chuvà hữu ngạnsông Mã.

· Phía đônggiáp các xãHoằng PhượngHoằng Giang, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là sông Mã).

· Phía namgiáp xãThiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Chu).

· Phía tâygiáp xãThiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.

· Phía bắcgiáp xãThiệu Quang, huyện Thiệu Hóa và xãHoằng Xuân, huyệnHoằng Hóa(ranh giới tự nhiên là sông Mã).

Đây là địa phương có tuyếnĐường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóađi qua đang được xây dựng.

Lịch sử hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Vùng đất thuộc xã Thiệu Thịnh ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc tổng Mật Vật, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn làng nêu trên thuộc xã Quảng Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Năm 1953, xã Quảng Thịnh chia thành các xã Thiệu Quang, Thiệu Thịnh và một phần xã Thiệu Hợp[5].

Năm 1977, xã Thiệu Thịnh cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyệnYên Địnhthành huyệnThiệu Yên[6].

Năm 1996, xã Thiệu Thịnh thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Hiện nay, xã Thiệu Thịnh gồm có các làng[4]:

· Thôn Phùng: có từ thời Lê.

· Đương Phong: từ thế kỉ 19 trở về trước là thôn Nhuệ.

· Đình Phùng Cầu: kiến trúc thế kỉ 17[4].

· Đền thờ đệ tam giáp tiến sĩNguyễn Dục, khoa thi năm 1490[4]