Bài viết: Những hoạt động của tháng Thanh Niên

Đăng lúc: 25/03/2021 (GMT+7)
100%

Nằm trong chuỗi các hoạt động “90 ngày thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”. Đoàn thanh niên xã Thiệu Thịnh thực hiện các hoạt động, phong trào, công trình tháng thanh niên.

( Công trình Cổng trường An toàn giao thông tại trường mầm non và trường TH&THCS Thiệu Thịnh)

( Ngày thứ 7, chủ nhật Nông thôn mới của Đoàn thanh niên)

( Đoàn thanh niên phủ trắng tường rêu)

Bài viết: Những hoạt động của tháng Thanh Niên

Đăng lúc: 25/03/2021 (GMT+7)
100%

Nằm trong chuỗi các hoạt động “90 ngày thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”. Đoàn thanh niên xã Thiệu Thịnh thực hiện các hoạt động, phong trào, công trình tháng thanh niên.

( Công trình Cổng trường An toàn giao thông tại trường mầm non và trường TH&THCS Thiệu Thịnh)

( Ngày thứ 7, chủ nhật Nông thôn mới của Đoàn thanh niên)

( Đoàn thanh niên phủ trắng tường rêu)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT