Đăng lúc 3 tháng trước · 118 lượt xem
Đăng lúc 5 tháng trước · 115 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 229 lượt xem
Đăng lúc 11 tháng trước · 285 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 901 lượt xem

Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế Dân chủ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đăng lúc 1 năm trước · 780 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT