Đăng lúc 1 tháng trước · 19 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 18 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 28 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 538 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 401 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 652 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 638 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 1967 lượt xem

Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế Dân chủ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đăng lúc 3 năm trước · 1078 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT