Tập trung thực hiện tổng dọn vệ sinh giải tỏa phát quang hành lang cơ đê tuyến đê sông Mã trên địa bàn xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc: 13/07/2020 (GMT+7)
100%

Tin bài: Tập trung thực hiện tổng dọn vệ sinh giải tỏa phát quang hành lang cơ đê tuyến đê sông Mã trên địa bàn xã Thiệu Thịnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện và hạt quản lý đê điều huyện Thiệu Hóa về giải tỏa hành làng cơ đê trên tuyến đê Sông Mã thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh, nhằm đảm bảo an toàn tuyến đê trước mùa mưa lũ.

Sáng ngày 11/7/2020. Lực lượng Dân quân, công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân tổ chức ra quân phát quang hành lang cơ đê, đồng thời tổng dọn vệ sinh thu gom rác thải, trên tuyến đê thuộc địa bàn xã quản lý, đồng thời lập biển bản giao trách nhiệm cho các hộ ở khu vực ven đê không được lấn chiếm mái đê để cột trâu bò, trồng cây gây ảnh hưởng đến an toàn trong mùa mưa lũ.

Hình ảnh dọn vệ sinh và giải tỏa phát quang hành lang cơ đê thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh

Tập trung thực hiện tổng dọn vệ sinh giải tỏa phát quang hành lang cơ đê tuyến đê sông Mã trên địa bàn xã Thiệu Thịnh

Đăng lúc: 13/07/2020 (GMT+7)
100%

Tin bài: Tập trung thực hiện tổng dọn vệ sinh giải tỏa phát quang hành lang cơ đê tuyến đê sông Mã trên địa bàn xã Thiệu Thịnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện và hạt quản lý đê điều huyện Thiệu Hóa về giải tỏa hành làng cơ đê trên tuyến đê Sông Mã thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh, nhằm đảm bảo an toàn tuyến đê trước mùa mưa lũ.

Sáng ngày 11/7/2020. Lực lượng Dân quân, công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân tổ chức ra quân phát quang hành lang cơ đê, đồng thời tổng dọn vệ sinh thu gom rác thải, trên tuyến đê thuộc địa bàn xã quản lý, đồng thời lập biển bản giao trách nhiệm cho các hộ ở khu vực ven đê không được lấn chiếm mái đê để cột trâu bò, trồng cây gây ảnh hưởng đến an toàn trong mùa mưa lũ.

Hình ảnh dọn vệ sinh và giải tỏa phát quang hành lang cơ đê thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT