Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế Dân chủ năm 2019

Ngày 12/12/2019 00:00:00

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 12/12/2019 Đảng ủy xã Thiệu Thịnh đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An Ninh; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về phía huyện dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Toàn – CTV BCH Quân sự huyện và các Đ/c Trong BCH Quân sự huyện, Đại diện lãnh đạo CA huyện , Đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện Thiệu Hóa.

Về dự hội nghị ở xã có các Đ/c Trong Ban Thường vụ Đảng uỷ , lãnh đạo UBND, các đồng chí trong BCH Đảng uỷ , đồng chí CT MTTQ xã và các đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể, Chủ tịch các hội Đặc thù, các Đ/c công chức UBND xã, các đồng chí bí thư - Thôn trưởng các đơn vị thôn , hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế xã; HTXDVNN. các đ/c trong lực lượng công an, lực lượng TĐT, Trung đội trưởng .

Tại Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo:

Một là, Đ/c Lê Thế Tùng – Trưởng Công an xã đã thông qua Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP- AN của Ban thường vụ huyện ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và của Bộ chính trị. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ An ninh xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo còn nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP- AN trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Hai là, Đ/c Lê Xuân Tịnh – Phó Bí thư Đảng Ủy – CT HĐND xã đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Báo cáo nêu kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc sảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hương nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Trung tá Nguyễn Xuân Toàn– Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: “Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác QP- An, phát huy triệt để vai trò tổ An ninh xã hội nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Duy trì và thực hiện tốt “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc sảy ra tại cơ cở”

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh ; xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Gồm có 3 tập thể và 4 cá nhân

Kết thúc hội nghị đồng chí Bùi Sỹ Hà – Bí thư Đảng ủy đã phát biểu ý kiến ghi nhận kết quả làm được trong năm 2019 đồng thời giao nhiệm vụ cho lĩnh vực Quốc phòng an ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và bế mạc Hội nghị../
ảnh tổng kết an ninh quốc phong.jpg

Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế Dân chủ năm 2019

Đăng lúc: 12/12/2019 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 12/12/2019 Đảng ủy xã Thiệu Thịnh đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An Ninh; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Về phía huyện dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Toàn – CTV BCH Quân sự huyện và các Đ/c Trong BCH Quân sự huyện, Đại diện lãnh đạo CA huyện , Đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện Thiệu Hóa.

Về dự hội nghị ở xã có các Đ/c Trong Ban Thường vụ Đảng uỷ , lãnh đạo UBND, các đồng chí trong BCH Đảng uỷ , đồng chí CT MTTQ xã và các đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể, Chủ tịch các hội Đặc thù, các Đ/c công chức UBND xã, các đồng chí bí thư - Thôn trưởng các đơn vị thôn , hiệu trưởng các trường, trưởng trạm y tế xã; HTXDVNN. các đ/c trong lực lượng công an, lực lượng TĐT, Trung đội trưởng .

Tại Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo:

Một là, Đ/c Lê Thế Tùng – Trưởng Công an xã đã thông qua Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP- AN của Ban thường vụ huyện ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và của Bộ chính trị. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ An ninh xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo còn nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP- AN trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Hai là, Đ/c Lê Xuân Tịnh – Phó Bí thư Đảng Ủy – CT HĐND xã đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Báo cáo nêu kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc sảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hương nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Trung tá Nguyễn Xuân Toàn– Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: “Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác QP- An, phát huy triệt để vai trò tổ An ninh xã hội nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Duy trì và thực hiện tốt “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc sảy ra tại cơ cở”

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh ; xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Gồm có 3 tập thể và 4 cá nhân

Kết thúc hội nghị đồng chí Bùi Sỹ Hà – Bí thư Đảng ủy đã phát biểu ý kiến ghi nhận kết quả làm được trong năm 2019 đồng thời giao nhiệm vụ cho lĩnh vực Quốc phòng an ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và bế mạc Hội nghị../
ảnh tổng kết an ninh quốc phong.jpg