LỜI KÊU GỌI Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xãThiệu Thịnh

Đăng lúc: 04/06/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH

BAN THƯỜNG TRỰC


Số 37 /CV-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Thịnh, ngày 2 tháng 6 năm 2021

LỜI KÊU GỌI

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xãThiệu Thịnh

Kính gửi: - Các đồng chí cán bộ đảng viên, viên chức các nhà hảo tâm các doanh nghiệp, cùng toàn thể nhân dân trong địa phương

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và ở huyện ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…Tại Thanh Hóa, đến nay đã có 5 ca F0, hàng ngàn người phải cách ly. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 96/MTTQ-BTT ngày 28/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được sự thống nhất của Thường vụ Đảng ủy xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã trân trọng kêu gọi:

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), cài đặc ứng dụng Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh để góp phần truy vết các đối tượng F1, F2, F3 khi có các ca bệnh mới phát sinh. Tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng có dịch, tiếp xúc với các ca bệnh, khi có triệu chứng bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, khám, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động của Tổ giám sát Covid-19 ở cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Kịp thời phát hiện báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng người đi, người đến từ vùng dịch, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch để có biện pháp xử lý.

2. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung sau: Kinh phí mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Thịnh

- Số tài khoản:3525205178335 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thiệu Hóa.

- Ủy ban MTTQ xã sẽ phát động quỷ quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào sáng thứ 6 tại Hội trường xã, rất mong sự quan tâm ủng hộ của toàn thể các đồng chí cán bộ Đảng viên,viên chức các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân hửng ứng buổi phát động ủng hộ.

- Các ban công tác MT các thôn kêu gọi đến từng hộ dân tham gia ủng hộ

Những đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm toàn thể nhân dân sẽ được Ủy ban MTTQ xã Thiệu Thịnh tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thiệu Hóa trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Hòa

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN THIỆU HÓA

BAN THƯỜNG TRỰC


Số 96 /CV-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: - Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị,

- Các tổ chức thành viên của MTTQ huyện,

- Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn,

- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và ở huyện ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…Tại Thanh Hóa, đến nay đã có 5 ca F0, hàng ngàn người phải cách ly. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 922/MTTQ-BTT ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 75 - TB/VPHU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy Thiệu Hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trân trọng đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), cài đặc ứng dụng Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh để góp phần truy vết các đối tượng F1, F2, F3 khi có các ca bệnh mới phát sinh. Tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng có dịch, tiếp xúc với các ca bệnh, khi có triệu chứng bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, khám, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động của Tổ giám sát Covid-19 ở cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Kịp thời phát hiện báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng người đi, người đến từ vùng dịch, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch để có biện pháp xử lý.

2. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung sau: Kinh phí mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Tên tài khoản : Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa

- Số tài khoản: 3525201008187, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thiệu Hóa

- Hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa (Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Những đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm sẽ được Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ tỉnh (để báo cáo),

- TT Huyện ủy (để báo cáo),

- UBND huyện (phối hợp);

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện,

- Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn huyện,

- Ban Thường trực UB MTTQ xã, thị trấn,

- Lưu VP MTTQ huyện.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Đỗ Ngọc Luân

LỜI KÊU GỌI Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xãThiệu Thịnh

Đăng lúc: 04/06/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH

BAN THƯỜNG TRỰC


Số 37 /CV-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Thịnh, ngày 2 tháng 6 năm 2021

LỜI KÊU GỌI

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xãThiệu Thịnh

Kính gửi: - Các đồng chí cán bộ đảng viên, viên chức các nhà hảo tâm các doanh nghiệp, cùng toàn thể nhân dân trong địa phương

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và ở huyện ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…Tại Thanh Hóa, đến nay đã có 5 ca F0, hàng ngàn người phải cách ly. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 96/MTTQ-BTT ngày 28/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được sự thống nhất của Thường vụ Đảng ủy xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã trân trọng kêu gọi:

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), cài đặc ứng dụng Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh để góp phần truy vết các đối tượng F1, F2, F3 khi có các ca bệnh mới phát sinh. Tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng có dịch, tiếp xúc với các ca bệnh, khi có triệu chứng bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, khám, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động của Tổ giám sát Covid-19 ở cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Kịp thời phát hiện báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng người đi, người đến từ vùng dịch, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch để có biện pháp xử lý.

2. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung sau: Kinh phí mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Thịnh

- Số tài khoản:3525205178335 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thiệu Hóa.

- Ủy ban MTTQ xã sẽ phát động quỷ quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào sáng thứ 6 tại Hội trường xã, rất mong sự quan tâm ủng hộ của toàn thể các đồng chí cán bộ Đảng viên,viên chức các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân hửng ứng buổi phát động ủng hộ.

- Các ban công tác MT các thôn kêu gọi đến từng hộ dân tham gia ủng hộ

Những đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm toàn thể nhân dân sẽ được Ủy ban MTTQ xã Thiệu Thịnh tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thiệu Hóa trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Hòa

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN THIỆU HÓA

BAN THƯỜNG TRỰC


Số 96 /CV-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: - Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị,

- Các tổ chức thành viên của MTTQ huyện,

- Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn,

- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và ở huyện ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân. Từ ngày 27/4/2021 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào các khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…Tại Thanh Hóa, đến nay đã có 5 ca F0, hàng ngàn người phải cách ly. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 922/MTTQ-BTT ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 75 - TB/VPHU ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy Thiệu Hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trân trọng đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), cài đặc ứng dụng Bluezone, NCOVI trên điện thoại thông minh để góp phần truy vết các đối tượng F1, F2, F3 khi có các ca bệnh mới phát sinh. Tự giác khai báo y tế nếu đã đến vùng có dịch, tiếp xúc với các ca bệnh, khi có triệu chứng bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, khám, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động của Tổ giám sát Covid-19 ở cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Kịp thời phát hiện báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng người đi, người đến từ vùng dịch, liên quan đến các ca bệnh và ổ dịch để có biện pháp xử lý.

2. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, tích cực tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tập trung chủ yếu cho các nội dung sau: Kinh phí mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Tên tài khoản : Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa

- Số tài khoản: 3525201008187, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thiệu Hóa

- Hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thiệu Hóa (Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Những đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm sẽ được Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ tỉnh (để báo cáo),

- TT Huyện ủy (để báo cáo),

- UBND huyện (phối hợp);

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện,

- Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn huyện,

- Ban Thường trực UB MTTQ xã, thị trấn,

- Lưu VP MTTQ huyện.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Đỗ Ngọc Luân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT