Bà con nhân dân xã Thiệu Thịnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo cấy lúa mùa.

Ngày 23/06/2020 16:08:24

Bà con nhân dân xã Thiệu Thịnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa

Vụ mùa 2020 xã Thiệu Thịnh phấn đấu gieo cấy 134 ha, Nhờ tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất, chuẩn bị sớm các điều kiện về giống, phân bón và thực hiện tốt các giải pháp thâm canh đã đề ra, nên tiến độ gieo cấy lúa mùa của trên địa bàn xã đảm bảo nhanh, gọn, đảm bảo theo đúng lịch thời vụ.

Nông dân đang nhổ mạ gieo cấy lúa mùa năm 2020

Những ngày trung tuần tháng 6, dưới cái nắng, nóng oi ả của mùa hè, bà con nông dân Thiệu Thịnh đang tập trung cao độ để hoàn thành gieo cấy những diện tích còn lại và chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa. Những cánh đồng đã cơ bản phủ màu xanh non của lúa.

Nhân dân xã Thiệu Thịnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo cấy vụ mùa 2020

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, xã Thiệu Thịnh gieo cấy 134 ha cây lúa, Cơ cấu 100% giống lúa thuần bằng các loại giổng chủ lực BTR 225, BC 15, Q5 và nếp các loại. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, xã đã chỉ đạo cho HTX là cơ quan tham mưu chính và tất cả đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy,kỹ thuật gieo và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo các điều thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền xã cùng với sự tích cực trong lao động sản xuất của bà con nông dân trong xã , chắc chắn vụ mùa năm nay, xã Thiệu Thịnh sẽ có một vụ mùa bội thu cả về năng suất và sản lượng.

Đài truyền thanh xã

Bà con nhân dân xã Thiệu Thịnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo cấy lúa mùa.

Đăng lúc: 23/06/2020 16:08:24 (GMT+7)

Bà con nhân dân xã Thiệu Thịnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa

Vụ mùa 2020 xã Thiệu Thịnh phấn đấu gieo cấy 134 ha, Nhờ tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất, chuẩn bị sớm các điều kiện về giống, phân bón và thực hiện tốt các giải pháp thâm canh đã đề ra, nên tiến độ gieo cấy lúa mùa của trên địa bàn xã đảm bảo nhanh, gọn, đảm bảo theo đúng lịch thời vụ.

Nông dân đang nhổ mạ gieo cấy lúa mùa năm 2020

Những ngày trung tuần tháng 6, dưới cái nắng, nóng oi ả của mùa hè, bà con nông dân Thiệu Thịnh đang tập trung cao độ để hoàn thành gieo cấy những diện tích còn lại và chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa. Những cánh đồng đã cơ bản phủ màu xanh non của lúa.

Nhân dân xã Thiệu Thịnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo cấy vụ mùa 2020

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, xã Thiệu Thịnh gieo cấy 134 ha cây lúa, Cơ cấu 100% giống lúa thuần bằng các loại giổng chủ lực BTR 225, BC 15, Q5 và nếp các loại. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, xã đã chỉ đạo cho HTX là cơ quan tham mưu chính và tất cả đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy,kỹ thuật gieo và chăm sóc cây mạ, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo các điều thuận lợi cho bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền xã cùng với sự tích cực trong lao động sản xuất của bà con nông dân trong xã , chắc chắn vụ mùa năm nay, xã Thiệu Thịnh sẽ có một vụ mùa bội thu cả về năng suất và sản lượng.

Đài truyền thanh xã