Đại hội công đoàn xã Thiệu Thịnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 14/03/2023 (GMT+7)
100%Đại hội công đoàn xã Thiệu Thịnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 10/3/2023, Công đoàn xã Thiệu Thịnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể , các Đ/c Bí thư – Trưởng thôn các đơn vị thôn

Công đoàn xã Thiệu Thịnh có 25 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn đã phối hợp với UBND xã quan tâm đến đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chế độ chính sách, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết. Các hoạt động trong đơn vị đều được thực hiện dân chủ, công khai.

Đồng chí Lê Xuân Thuỷ, Chủ tịch Công đoàn xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2017-2023 khai mạc Đại hội.

Công đoàn xã tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, phong trào “Công nhân, viên chức, lao động Thiệu Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phát động đoàn viên tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi như: “Công nhân, viên chức, lao động với ngày Hội toàn dân” 2021, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, “Tìm hiểu thân thế sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy nội lực là chính, kết hợp tranh thủ các nguồn hỗ trợ, kích cầu của nhà nước để tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất làm các công trình phúc lợi.

Đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, các thành tích đã đạt được của xã Thiệu Thịnh nói chung, Công đoàn xã nói riêng. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích của đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động và tổ chức công đoàn; đặc biệt quan tâm, chăm lo tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công việc cho đoàn viên, người lao động; phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kiến thức cho đoàn viên Công đoàn.

( BCH Công đoàn xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2023-2028 )

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hộiđã bầuBan chấp hành Công đoàn xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội công đoàn xã Thiệu Thịnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 14/03/2023 (GMT+7)
100%Đại hội công đoàn xã Thiệu Thịnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 10/3/2023, Công đoàn xã Thiệu Thịnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể , các Đ/c Bí thư – Trưởng thôn các đơn vị thôn

Công đoàn xã Thiệu Thịnh có 25 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn đã phối hợp với UBND xã quan tâm đến đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chế độ chính sách, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết. Các hoạt động trong đơn vị đều được thực hiện dân chủ, công khai.

Đồng chí Lê Xuân Thuỷ, Chủ tịch Công đoàn xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2017-2023 khai mạc Đại hội.

Công đoàn xã tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: Xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, phong trào “Công nhân, viên chức, lao động Thiệu Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phát động đoàn viên tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi như: “Công nhân, viên chức, lao động với ngày Hội toàn dân” 2021, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, “Tìm hiểu thân thế sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy nội lực là chính, kết hợp tranh thủ các nguồn hỗ trợ, kích cầu của nhà nước để tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất làm các công trình phúc lợi.

Đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, các thành tích đã đạt được của xã Thiệu Thịnh nói chung, Công đoàn xã nói riêng. Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích của đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động và tổ chức công đoàn; đặc biệt quan tâm, chăm lo tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công việc cho đoàn viên, người lao động; phát động phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh, kiến thức cho đoàn viên Công đoàn.

( BCH Công đoàn xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2023-2028 )

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hộiđã bầuBan chấp hành Công đoàn xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT