Hội nghị thăm đồng đánh giá năng suất lúa , ngô vụ Xuân 2020

Ngày 12/05/2020 16:24:16

Hội nghị thăm đồng đánh giá năng suất lúa , ngô vụ Xuân 2020

Chiều ngày 11/5/2020 Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã cùng các ban ngành đoàn thể,ban nông nghiệp xã, HTX DVNN và các đồng chí trưởng thôn, bí thưcác đơn vị thôn tổ chức thăm đồng trên địa bàn toàn xã đánh giá năng xuất sản lượng lúa, ngô vụ chiêm xuân năm 2020.

( Hình ảnh: BCĐ sản xuất nông nghiệp xã thăm đồng tại cánh đồng Thì Hoa)


Bước vào gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2020 thời tiết rất thuận lợi cho việc gieo cấy, toàn bộ diện tích lúa , ngô xuân của xã được gieo cấy, gieo chỉa trong khung thời vụ tốt nhất, khuyến cáo nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời và tổ chức đánh chuột bảo vệ hoa màu.
Tuy nhiên,thời tiết có nhiều bất lợi, gần vào cuối vụ, các đối tượng sâu bệnh đã xuất hiện trái với quy luật, qua đánh giá sản lượng từng trà lúa của cả xã hiện nay đạt năng xuất khá, dự kiến 70 tạ/ha.

( Hình ảnh cánh đồng lúa trong thời kỳ chín rộ)

Đối với cây ngô trong những năm gần đây UBND xã đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu từ trồng cây ngô truyền thống ( có hạt) sang trông cấy ngô sinh khối mang lại hiệu quả coa hơn , Dự kiến kết quả năng xuất đạt 45 tấn/ ha

( Hình ảnh: CT Hội ND xã đang bóc ngô đánh giá năng xuất xuân năm 2020)

Việc đánh giá năng suất vụ Xuân nhằm xác định mục tiêu , chỉ tiêu lương thực vụ chiêm xuân của xã để có kế hoạch trong việc chỉ đạo các năm tiếp theo, đặc biệt có kế hoạch cụ thể sát với sản xuất vụ thu, mùa phù hợp góp phần nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người nông dân tại địa phương.

BAN VĂN HÓA

Hội nghị thăm đồng đánh giá năng suất lúa , ngô vụ Xuân 2020

Đăng lúc: 12/05/2020 16:24:16 (GMT+7)

Hội nghị thăm đồng đánh giá năng suất lúa , ngô vụ Xuân 2020

Chiều ngày 11/5/2020 Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã cùng các ban ngành đoàn thể,ban nông nghiệp xã, HTX DVNN và các đồng chí trưởng thôn, bí thưcác đơn vị thôn tổ chức thăm đồng trên địa bàn toàn xã đánh giá năng xuất sản lượng lúa, ngô vụ chiêm xuân năm 2020.

( Hình ảnh: BCĐ sản xuất nông nghiệp xã thăm đồng tại cánh đồng Thì Hoa)


Bước vào gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2020 thời tiết rất thuận lợi cho việc gieo cấy, toàn bộ diện tích lúa , ngô xuân của xã được gieo cấy, gieo chỉa trong khung thời vụ tốt nhất, khuyến cáo nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời và tổ chức đánh chuột bảo vệ hoa màu.
Tuy nhiên,thời tiết có nhiều bất lợi, gần vào cuối vụ, các đối tượng sâu bệnh đã xuất hiện trái với quy luật, qua đánh giá sản lượng từng trà lúa của cả xã hiện nay đạt năng xuất khá, dự kiến 70 tạ/ha.

( Hình ảnh cánh đồng lúa trong thời kỳ chín rộ)

Đối với cây ngô trong những năm gần đây UBND xã đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu từ trồng cây ngô truyền thống ( có hạt) sang trông cấy ngô sinh khối mang lại hiệu quả coa hơn , Dự kiến kết quả năng xuất đạt 45 tấn/ ha

( Hình ảnh: CT Hội ND xã đang bóc ngô đánh giá năng xuất xuân năm 2020)

Việc đánh giá năng suất vụ Xuân nhằm xác định mục tiêu , chỉ tiêu lương thực vụ chiêm xuân của xã để có kế hoạch trong việc chỉ đạo các năm tiếp theo, đặc biệt có kế hoạch cụ thể sát với sản xuất vụ thu, mùa phù hợp góp phần nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập cho người nông dân tại địa phương.

BAN VĂN HÓA