Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân xã Thiệu Thịnh khóa XIX ( nhiệm kỳ 2016 -2021)

Đăng lúc: 23/07/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 16/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Thiệu Thịnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 11. Về tham dự kỳ họp có đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại khu vực; Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ- trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, Phó Giám đốc các HTX. Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH-QPAN năm 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm. Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11. Báo cáo của thường trực HĐND xã về hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2020. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo của Ban kinh tế HĐND xã. Thông báo của UBMTTQ xã về xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tờ trình của HĐND, UBND trình tại kỳ họp Theo các báo cáo cho thấy 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, do đại dịch Covid -19, giá cả thị trường không ổn định; giá cả vật tư phục vụ sản xuất - chăn nuôi tiếp tục gia tăng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã, kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, lực lượng lao động đi làm ăn xa đã góp phần không nhỏ tăng thu nhập. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2164 /2750 tấn đạt 79% mục tiêu KH đề ra đầu năm tăng 15,4% so với cùng kỳ. Bình quân lương thực đầu người đạt 551kg; Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,34%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên 85%; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác từ thiện nhân đạo và các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. QP - AN được giữ vững, TTATXH đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng NTM tiếp tục được duy trì phấn đấu về đích Quý 3 năm 2020.

(Toàn cảnh khai mạc tại kỳ họp HĐND xã Thiệu Thịnh khóa XIX, kỳ họp thứ 11)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Xuân Tịnh - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 đặc biệt mục tiêu phấn đấu về đích NTM vào quý 3/2020 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra:

( Hình ảnh các Đ/c được miến nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021)

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ: tại kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua; đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2020.

Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm. Đồng thời Chủ tịch UBND cũng đã trả lời , giải trình trước kỳ họp và cử tri trong toàn xã.

(Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Thịnh phát biểu tại kỳ họp)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Thịnhnhấn mạnh:Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm đầu tiên trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra và hoàn mục tiêu về đích XD NTM. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Kỳ họp này là kỳ họp miễn nhiễm và bầu bổ sung nhân sự quy quy định bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2020 và những năm tiếp theo. HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020- 2025 cũng như Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 .

Sau kỳ họp này, UBND xã và các ngành cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về miễn nhiệm , bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã bày tỏ tin tưởng và quyết tâm cùng chính quyền xã Thiệu Thịnh sẽ vượt qua mọi khó khăn xây dựng xã Thiệu thịnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng , phấn đấu về đích NTM vào quý 3 năm 2020

Bế mạc kỳ họp Ông Lê Xuân Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND xã thông qua.UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười một HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hạnh - Cán bộ VHTT

Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân xã Thiệu Thịnh khóa XIX ( nhiệm kỳ 2016 -2021)

Đăng lúc: 23/07/2020 (GMT+7)
100%

Ngày 16/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Thiệu Thịnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 11. Về tham dự kỳ họp có đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại khu vực; Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ- trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, Phó Giám đốc các HTX. Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH-QPAN năm 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm. Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11. Báo cáo của thường trực HĐND xã về hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2020. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo của Ban kinh tế HĐND xã. Thông báo của UBMTTQ xã về xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tờ trình của HĐND, UBND trình tại kỳ họp Theo các báo cáo cho thấy 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, do đại dịch Covid -19, giá cả thị trường không ổn định; giá cả vật tư phục vụ sản xuất - chăn nuôi tiếp tục gia tăng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã, kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, lực lượng lao động đi làm ăn xa đã góp phần không nhỏ tăng thu nhập. Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2164 /2750 tấn đạt 79% mục tiêu KH đề ra đầu năm tăng 15,4% so với cùng kỳ. Bình quân lương thực đầu người đạt 551kg; Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,34%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên 85%; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác từ thiện nhân đạo và các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. QP - AN được giữ vững, TTATXH đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng NTM tiếp tục được duy trì phấn đấu về đích Quý 3 năm 2020.

(Toàn cảnh khai mạc tại kỳ họp HĐND xã Thiệu Thịnh khóa XIX, kỳ họp thứ 11)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Xuân Tịnh - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 đặc biệt mục tiêu phấn đấu về đích NTM vào quý 3/2020 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra:

( Hình ảnh các Đ/c được miến nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021)

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ: tại kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua; đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2020.

Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm. Đồng thời Chủ tịch UBND cũng đã trả lời , giải trình trước kỳ họp và cử tri trong toàn xã.

(Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Thịnh phát biểu tại kỳ họp)

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Thịnhnhấn mạnh:Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng năm đầu tiên trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra và hoàn mục tiêu về đích XD NTM. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Kỳ họp này là kỳ họp miễn nhiễm và bầu bổ sung nhân sự quy quy định bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2020 và những năm tiếp theo. HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020- 2025 cũng như Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 .

Sau kỳ họp này, UBND xã và các ngành cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về miễn nhiệm , bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND xã; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã bày tỏ tin tưởng và quyết tâm cùng chính quyền xã Thiệu Thịnh sẽ vượt qua mọi khó khăn xây dựng xã Thiệu thịnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng , phấn đấu về đích NTM vào quý 3 năm 2020

Bế mạc kỳ họp Ông Lê Xuân Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND xã thông qua.UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười một HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hạnh - Cán bộ VHTT

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT