Nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020

Đăng lúc: 15/07/2020 (GMT+7)
100%

Nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020

Hiện nay lúa mùa 2020 của xã đang ở giai đoan đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ. Nhân dân đã và đang đang tập trung chăm sóc bón thúc lần 1 cho lúa. Qua kiểm tra thực tế ngoài đồng của cán bộ chuyên môn các đôi tượng sâu bệnh, nhất là sâu non lứa 5 tuổi của sâu cuốn lá nhỏ đang bắt đầu nở, bướm sâu đục thân 2 chấm đang ra rộ.

( Nhân dân tập trung phun thuốc phòng trừ sâu hại lúa mùa năm 2020)

Nông dân xã Thiệu Thịnh bón thúc lần 1 cho lúa mùa 2020

Vụ mùa năm nay, toàn xã gieo cấy 134 lúa. Thời điểm này, lúa trà chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Qua thăm và đánh giá của Trung tâm DV khuyến nông huyện Thiệu Hóa sâu bệnh hại lúa phát sinh. Như 1 số loại sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 và sâu đục thân, đồng thời còn có loại sâu mới lạ giống sâu keo đang xuất hiện và gây hại tập trung 1 số ruộng ở khu vực Ngang trong thuộc diện tích lúa của hộ ông Lê Trọng Tư -– Thôn Quyết Thắng. Trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện đã lấy mẫu về điều tra. Ngoài ra, các đối tượng như: Chuột, ruồi đục nõn cũng đang … gây hại nhẹ.

BCĐ sản xuất và cán bộ khuyến nông đã thông báo, hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và nắm chắc diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại, kịp thời có biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đài truyền thanh xã

Nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020

Đăng lúc: 15/07/2020 (GMT+7)
100%

Nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa năm 2020

Hiện nay lúa mùa 2020 của xã đang ở giai đoan đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ. Nhân dân đã và đang đang tập trung chăm sóc bón thúc lần 1 cho lúa. Qua kiểm tra thực tế ngoài đồng của cán bộ chuyên môn các đôi tượng sâu bệnh, nhất là sâu non lứa 5 tuổi của sâu cuốn lá nhỏ đang bắt đầu nở, bướm sâu đục thân 2 chấm đang ra rộ.

( Nhân dân tập trung phun thuốc phòng trừ sâu hại lúa mùa năm 2020)

Nông dân xã Thiệu Thịnh bón thúc lần 1 cho lúa mùa 2020

Vụ mùa năm nay, toàn xã gieo cấy 134 lúa. Thời điểm này, lúa trà chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Qua thăm và đánh giá của Trung tâm DV khuyến nông huyện Thiệu Hóa sâu bệnh hại lúa phát sinh. Như 1 số loại sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 và sâu đục thân, đồng thời còn có loại sâu mới lạ giống sâu keo đang xuất hiện và gây hại tập trung 1 số ruộng ở khu vực Ngang trong thuộc diện tích lúa của hộ ông Lê Trọng Tư -– Thôn Quyết Thắng. Trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện đã lấy mẫu về điều tra. Ngoài ra, các đối tượng như: Chuột, ruồi đục nõn cũng đang … gây hại nhẹ.

BCĐ sản xuất và cán bộ khuyến nông đã thông báo, hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và nắm chắc diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại, kịp thời có biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đài truyền thanh xã

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT