phát triển nông nghiệp thiệu thịnh

Đăng lúc: 27/06/2018 (GMT+7)
100%

Thiệu Thịnh là một xã thuần nông diện tích trồng lúa 134 ha

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 các tỉnh phía Bắc gặp nhiều thuận lợi, được đánh giá thắng lợi cả về năng suất và giá trị và lợi nhuận do diện tích gieo cấy lúa chất lượng được mở rộng, giá lúa tăng, ước đạt 3.500 tỷ đồng.

Diện tích gieo cấy toàn vùng đạt khoảng 1.126 nghìn ha, giảm khoảng 17 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước do các địa phương chủ động chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác hiệu quả hơn. Năng suất lúa toàn vùng ước đạt 63,5 tạ/ha, cao hơn vụ Đông Xuân năm trước 1,3 tạ/ha. Sản lượng thóc ước đạt 7.153 nghìn tấn, tăng khoảng 35 nghìn tấn so với vụ Đông Xuân năm trước.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, có được kết quả trên do sự nỗ lực của bà con nông dân, sự chỉ đạo, điều hành và phối hợp kịp thời giữa các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương. Đồng thời, nhiều giải pháp tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng như: Chuyển mạnh sang trà xuân muộn với giống ngắn ngày, tăng tỷ trọng lúa chất lượng, sử dụng bộ giống lúa chống chịu sâu bệnh tốt. Tuân thủ nghiêm túc khung thời vụ theo kế hoạch đề ra; công tác bảo vệ thực vật được dự tính, dự báo và triển khai phòng trừ quyết liệt, kịp thời.

Ngoài ra, nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã được thực hiện; đặc biệt nhiều địa phương, doanh nghiệp đã có chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình “cánh đồng lớn”.

Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết, thời gian thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 của một số tỉnh phía Bắc sẽ chậm khoảng hơn 7-10 ngày, vì vậy, theo Bộ NN&PTNT, các địa phương cần tuyên truyền và khuyến cáo nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa Đông Xuân, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, giữ nước trên ruộng. Đồng thời, sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ, bố trí thời vụ và cơ cấu giống hợp lý, huy động tối đa mọi nguồn lực “cấy càng sớm càng tốt” để đảm bảo an toàn, hạn chế những bất thuận của thời tiết và đảm bảo kế hoạch gieo trồng vụ Đông.

Cụ thể, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ bố trí thời vụ gieo cấy lúa Hè Thu vùng chạy lụt đảm bảo thu hoạch trước ngày 5/9, vùng Hè Thu thâm canh thu hoạch chậm nhất 20/9, vụ Mùa sớm thu hoạch trong tháng 9.

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc bố trí trà Mùa sớm, cực sớm để có quỹ đất làm vụ Đông, đặc biệt cây vụ Đông ưa ấm; gieo mạ từ 5-15/6, cấy trong tháng 6; vụ Mùa trung gieo mạ 20-25/6, cấy trước 20/7; vụ Mùa muộn gieo cấy các giống lúa dài ngày, phản ứng ánh sáng: các giống lúa đặc sản (tám, nếp), mộc tuyền,… gieo mạ trong tháng 6, cấy trước 30/7.

Cùng với đó, về cơ cấu giống, tăng cường sử dụng các giống cực ngắn, ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện bất thuận. Có giải pháp kiểm soát tốt rầy các loại và virus lùn sọc đen, gieo cấy tập trung theo vùng để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Tăng cường áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón hợp lý, bón lót sâu, tránh hiện tượng thừa đạm làm phát sinh dịch hại, không áp dụng bón đón lòng để hạn chế bệnh bạc lá.

Các địa phương sớm có phương án tưới tiêu hợp lý, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiêu úng kịp thời. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế; không khuyến khích áp dụng hình thức gieo thẳng trong vụ Hè Thu và vụ Mùa.

Để đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018 đạt thắng lợi, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Trồng trọt tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật mới, đặc biệt những giống có chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh khá nhằm khuyến cáo kịp thời, hiệu quả cho sản xuất. Cục Bảo vệ Thực vật tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác dự tính dự báo, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt quan tâm tới biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh bạc lá,…

Ngoài ra, Tổng cục Thủy lợi theo dõi tình hình thời tiết, phối hợp với Tập đoàn Điện lực có kế hoạch tiêu úng, cung cấp nước kịp thời đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông 2018 đạt hiệu quả; tổng hợp kịp thời các kiến nghị đề xuất hỗ trợ kinh phí chống hạn, tiêu, ngập úng của các địa phương.

phát triển nông nghiệp thiệu thịnh

Đăng lúc: 27/06/2018 (GMT+7)
100%

Thiệu Thịnh là một xã thuần nông diện tích trồng lúa 134 ha

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 các tỉnh phía Bắc gặp nhiều thuận lợi, được đánh giá thắng lợi cả về năng suất và giá trị và lợi nhuận do diện tích gieo cấy lúa chất lượng được mở rộng, giá lúa tăng, ước đạt 3.500 tỷ đồng.

Diện tích gieo cấy toàn vùng đạt khoảng 1.126 nghìn ha, giảm khoảng 17 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước do các địa phương chủ động chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác hiệu quả hơn. Năng suất lúa toàn vùng ước đạt 63,5 tạ/ha, cao hơn vụ Đông Xuân năm trước 1,3 tạ/ha. Sản lượng thóc ước đạt 7.153 nghìn tấn, tăng khoảng 35 nghìn tấn so với vụ Đông Xuân năm trước.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, có được kết quả trên do sự nỗ lực của bà con nông dân, sự chỉ đạo, điều hành và phối hợp kịp thời giữa các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương. Đồng thời, nhiều giải pháp tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng như: Chuyển mạnh sang trà xuân muộn với giống ngắn ngày, tăng tỷ trọng lúa chất lượng, sử dụng bộ giống lúa chống chịu sâu bệnh tốt. Tuân thủ nghiêm túc khung thời vụ theo kế hoạch đề ra; công tác bảo vệ thực vật được dự tính, dự báo và triển khai phòng trừ quyết liệt, kịp thời.

Ngoài ra, nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã được thực hiện; đặc biệt nhiều địa phương, doanh nghiệp đã có chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình “cánh đồng lớn”.

Hiện nay, do ảnh hưởng của thời tiết, thời gian thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 của một số tỉnh phía Bắc sẽ chậm khoảng hơn 7-10 ngày, vì vậy, theo Bộ NN&PTNT, các địa phương cần tuyên truyền và khuyến cáo nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa Đông Xuân, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, giữ nước trên ruộng. Đồng thời, sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ, bố trí thời vụ và cơ cấu giống hợp lý, huy động tối đa mọi nguồn lực “cấy càng sớm càng tốt” để đảm bảo an toàn, hạn chế những bất thuận của thời tiết và đảm bảo kế hoạch gieo trồng vụ Đông.

Cụ thể, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ bố trí thời vụ gieo cấy lúa Hè Thu vùng chạy lụt đảm bảo thu hoạch trước ngày 5/9, vùng Hè Thu thâm canh thu hoạch chậm nhất 20/9, vụ Mùa sớm thu hoạch trong tháng 9.

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc bố trí trà Mùa sớm, cực sớm để có quỹ đất làm vụ Đông, đặc biệt cây vụ Đông ưa ấm; gieo mạ từ 5-15/6, cấy trong tháng 6; vụ Mùa trung gieo mạ 20-25/6, cấy trước 20/7; vụ Mùa muộn gieo cấy các giống lúa dài ngày, phản ứng ánh sáng: các giống lúa đặc sản (tám, nếp), mộc tuyền,… gieo mạ trong tháng 6, cấy trước 30/7.

Cùng với đó, về cơ cấu giống, tăng cường sử dụng các giống cực ngắn, ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện bất thuận. Có giải pháp kiểm soát tốt rầy các loại và virus lùn sọc đen, gieo cấy tập trung theo vùng để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Tăng cường áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón hợp lý, bón lót sâu, tránh hiện tượng thừa đạm làm phát sinh dịch hại, không áp dụng bón đón lòng để hạn chế bệnh bạc lá.

Các địa phương sớm có phương án tưới tiêu hợp lý, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiêu úng kịp thời. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế; không khuyến khích áp dụng hình thức gieo thẳng trong vụ Hè Thu và vụ Mùa.

Để đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2018 đạt thắng lợi, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Trồng trọt tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật mới, đặc biệt những giống có chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh khá nhằm khuyến cáo kịp thời, hiệu quả cho sản xuất. Cục Bảo vệ Thực vật tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác dự tính dự báo, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt quan tâm tới biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh bạc lá,…

Ngoài ra, Tổng cục Thủy lợi theo dõi tình hình thời tiết, phối hợp với Tập đoàn Điện lực có kế hoạch tiêu úng, cung cấp nước kịp thời đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông 2018 đạt hiệu quả; tổng hợp kịp thời các kiến nghị đề xuất hỗ trợ kinh phí chống hạn, tiêu, ngập úng của các địa phương.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT