THÔNG BÁO V/v Triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Đăng lúc: 03/09/2020 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO

V/v Triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Kính thưa: Toàn thể nhân dân trong địa phương.

Thực hiện kế hoạch số 273 của UBND xã Thiệu Thịnh về việc triển khai thực hiện mục tiêu nông nghiệp: Trồng trọt và chăn nuôi.

Căn cứ vào hội nghị liên tịch ngày 29/8/2020. Về việc Triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và tiêm phong gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

UBND xã thông báo một số nội dung như sau:

1. Sản xuất vụ đông năm 2020.

Để đạt được mục tiêu sản xuất vụ đông năm 2020 – 2021. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vào vụ mùa, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ, ổn định diện tích ngô để đảm bảo mục tiêu lương thực năm 2020 tạo việc thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển

Chỉ tiêu:

Tổng diện tích gieo trồng 125ha:

Trong đó: Cây ngô sinh khối là 87 ha. Năng xuất bình quân phấn đấu đạt 40 tấn /ha , sản lượng đạt 3 480 tấn

+ Rau màu các loại là 01ha.

+ Đất trồng mía hiện nay là 37ha.

Biện pháp tổ chức thực hiện.

Sản xuất vụ đông năm 2020 -2021 là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2020, do thời vụ hết sức nghiêm ngặt và một số khó khăn tác động, chi phối. Nhất là điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp khó lường nên từ xã đến thôn phải tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc góp phần thực hiện mục tỉêu lương thực năm 2021.

Đề nghị nhân dân tập trung xuống bãi cày, bừa, làm kỹ đất sẵn sàng khi thời tiết thuận lợi là gieo chỉa ngay. Thời gian gieo trồng; từ ngày 15/9 -25/9/2020 ( Tức 28/7 -09/8 âm lịch)

Về cơ cấu giống ngô: Đối với giống ngô sinh khối: NK 7328, DK 6816....

Đối với các loại cây trồng có giá trị cao như: Xu hào, bắp cải, khoai lang, đậu ve..

UBND xã giao cho HTXDVNN đấu mối với trạm khuyến nônng và các đại lý giống uy tín cung ứng đủ giống và có bảo hành chất lượng cho nhân dân theo đăng ký của các thôn, hạn chế việc nông dân mua giống ngoài thị trường tự do không rõ nguồn gốc.

UBND xã giao cho lực lượng công an chủ trì phối hợp với HTXDVNN, cán bộ thuế chgủ động kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hộ kinh doanh, buôn bán giống và giống không rõ nguồn gốc.

HTXDVNN phối hợp với 3 thôn trưởng tổ chức đánh chuột trước khi gieo chỉa ngô đông và kiểm tra tình hình chuột phát sinh để có biện pháp xử lý.

2. Kế hoạch tiêm phong gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020

Căn cứ quyết định 63/2005/QĐ – BNN, ngày 13/10/2005 của Bộ nông nghiệp và PTNTvề việc tiêm phòng bắt buộc vác xin cho đàn gia súc gia cầm.

Thực hiện Kế hoạch số 466/KH – UBND, ngày 27/8/2020 của UBND huyện Thiệu hoá về việc tiêm phòng vác xin cho đàn gia suca, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới.

UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc , gia cầm đợt 2 năm 2020 như sau:

Đối tượng tiêm phòng bắt buộc:

- Đôíi với trâu bò: Tiêm vác xin tụ huyết trùng, lỡ mồm long móng.

- Đối với lợn: Tiêm vác xin dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, lỡ mồm long móng, ngoài ra tiêm phòng vacxin tai xanh, lepto, E. Coli, phó thương hàn cho các hộ chăn nuôi có yêu cầu.

- Đối với chó:Tiêm vác xin phòng dại

- Đối với gia cầm: tiêm vác xin cúm gia cầm, tụ huyết trùng, dịch tả.

Thời gian tiêm phòng:

Đối với trâu bò, lợn, chó: thời gian tiêm từ ngày 07/9/2020 đến 09/9/2020

Đối với tiêm phòng vacxin cúm gia cầm. thời gian tiêm từ ngày 07/9/2020 đến 09/9/2020.

Vậy UBND xã đề nghị nhân dân trong địa phương đưa trâu bò, bê nghé về địa điểm của thôn mình hoặc địa điểm nơi gần nhất để thực hiện việc tiêm phòng đạt kết quả cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND xã đề ra.

Những hộ dân nào không đưa trâu bò, bê nghé về địa điểm tiêm phòng mà đi chăn thả thì giao cho Lực lựợng công an bắt giữ đưa trâu bò về địa điểm tập trung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đồng thời bắt buộc tiêm phòng tại chỗ.

Khi các con trâu bò được chăn thả ngoài đồng, bãi phải có giấy chứng nhận tiêm phòng .

Lưu ý:

Trước khi tiêm phòng cần cho trâu bò nghỉ ngơi và chăm sóc nuôi dưỡng tốt, để vác xin khi tiêm vào cơ thể gia súc đạt hiệu quả tốt nhất.

Trâu bò tiêm xong cần đưa về chuồng nghỉ ngơi để theo dõi phản ứng của vác xin từ 1h – 2h. Nếu có phản ứng vác xin xảy ra thì báo ngay cho cán bộ thu y nơi gần nhất để có cách xử lý kịp thời.

Tất cả gia súc, gia cầm khoẻ mạnh đều được tiêm phòng vác xin, trừ những con ốm đang trong thời gian điều trị hoặc trước khi đẻ từ 7- 10 ngày, nhưng phải có xác nhận thực của ra đình của hộ chăn nuôi. để sau đó sẽ được tiêm bổ sung.

Đối với chó: tiêm phòng dại cho chó. đề nghị nhân dân trong địa phương nhốt chó và xích chó để cho đoàn về tiêm phòng đạt hiệu quả. Nếu gia đình nào cố tình không tiêm phòng dại cho chó thì giao cho lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đồng thời xử lý con chó đó ngay tại chỗ

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện phương án sản xuất vụ đông năm 2020-2021, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế cả năm 2020. UBND xã đề nghị các cấp uỷ các thôn, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền , động viên hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trong địa phương hăng hái thi đua thực hiện và quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

TM UBND xã

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Bình

THÔNG BÁO V/v Triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Đăng lúc: 03/09/2020 (GMT+7)
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THIỆU THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO

V/v Triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Kính thưa: Toàn thể nhân dân trong địa phương.

Thực hiện kế hoạch số 273 của UBND xã Thiệu Thịnh về việc triển khai thực hiện mục tiêu nông nghiệp: Trồng trọt và chăn nuôi.

Căn cứ vào hội nghị liên tịch ngày 29/8/2020. Về việc Triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và tiêm phong gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020.

UBND xã thông báo một số nội dung như sau:

1. Sản xuất vụ đông năm 2020.

Để đạt được mục tiêu sản xuất vụ đông năm 2020 – 2021. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vào vụ mùa, đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ, ổn định diện tích ngô để đảm bảo mục tiêu lương thực năm 2020 tạo việc thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển

Chỉ tiêu:

Tổng diện tích gieo trồng 125ha:

Trong đó: Cây ngô sinh khối là 87 ha. Năng xuất bình quân phấn đấu đạt 40 tấn /ha , sản lượng đạt 3 480 tấn

+ Rau màu các loại là 01ha.

+ Đất trồng mía hiện nay là 37ha.

Biện pháp tổ chức thực hiện.

Sản xuất vụ đông năm 2020 -2021 là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2020, do thời vụ hết sức nghiêm ngặt và một số khó khăn tác động, chi phối. Nhất là điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp khó lường nên từ xã đến thôn phải tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc góp phần thực hiện mục tỉêu lương thực năm 2021.

Đề nghị nhân dân tập trung xuống bãi cày, bừa, làm kỹ đất sẵn sàng khi thời tiết thuận lợi là gieo chỉa ngay. Thời gian gieo trồng; từ ngày 15/9 -25/9/2020 ( Tức 28/7 -09/8 âm lịch)

Về cơ cấu giống ngô: Đối với giống ngô sinh khối: NK 7328, DK 6816....

Đối với các loại cây trồng có giá trị cao như: Xu hào, bắp cải, khoai lang, đậu ve..

UBND xã giao cho HTXDVNN đấu mối với trạm khuyến nônng và các đại lý giống uy tín cung ứng đủ giống và có bảo hành chất lượng cho nhân dân theo đăng ký của các thôn, hạn chế việc nông dân mua giống ngoài thị trường tự do không rõ nguồn gốc.

UBND xã giao cho lực lượng công an chủ trì phối hợp với HTXDVNN, cán bộ thuế chgủ động kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hộ kinh doanh, buôn bán giống và giống không rõ nguồn gốc.

HTXDVNN phối hợp với 3 thôn trưởng tổ chức đánh chuột trước khi gieo chỉa ngô đông và kiểm tra tình hình chuột phát sinh để có biện pháp xử lý.

2. Kế hoạch tiêm phong gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020

Căn cứ quyết định 63/2005/QĐ – BNN, ngày 13/10/2005 của Bộ nông nghiệp và PTNTvề việc tiêm phòng bắt buộc vác xin cho đàn gia súc gia cầm.

Thực hiện Kế hoạch số 466/KH – UBND, ngày 27/8/2020 của UBND huyện Thiệu hoá về việc tiêm phòng vác xin cho đàn gia suca, gia cầm đợt 2 năm 2020.

Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới.

UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc , gia cầm đợt 2 năm 2020 như sau:

Đối tượng tiêm phòng bắt buộc:

- Đôíi với trâu bò: Tiêm vác xin tụ huyết trùng, lỡ mồm long móng.

- Đối với lợn: Tiêm vác xin dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, lỡ mồm long móng, ngoài ra tiêm phòng vacxin tai xanh, lepto, E. Coli, phó thương hàn cho các hộ chăn nuôi có yêu cầu.

- Đối với chó:Tiêm vác xin phòng dại

- Đối với gia cầm: tiêm vác xin cúm gia cầm, tụ huyết trùng, dịch tả.

Thời gian tiêm phòng:

Đối với trâu bò, lợn, chó: thời gian tiêm từ ngày 07/9/2020 đến 09/9/2020

Đối với tiêm phòng vacxin cúm gia cầm. thời gian tiêm từ ngày 07/9/2020 đến 09/9/2020.

Vậy UBND xã đề nghị nhân dân trong địa phương đưa trâu bò, bê nghé về địa điểm của thôn mình hoặc địa điểm nơi gần nhất để thực hiện việc tiêm phòng đạt kết quả cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND xã đề ra.

Những hộ dân nào không đưa trâu bò, bê nghé về địa điểm tiêm phòng mà đi chăn thả thì giao cho Lực lựợng công an bắt giữ đưa trâu bò về địa điểm tập trung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đồng thời bắt buộc tiêm phòng tại chỗ.

Khi các con trâu bò được chăn thả ngoài đồng, bãi phải có giấy chứng nhận tiêm phòng .

Lưu ý:

Trước khi tiêm phòng cần cho trâu bò nghỉ ngơi và chăm sóc nuôi dưỡng tốt, để vác xin khi tiêm vào cơ thể gia súc đạt hiệu quả tốt nhất.

Trâu bò tiêm xong cần đưa về chuồng nghỉ ngơi để theo dõi phản ứng của vác xin từ 1h – 2h. Nếu có phản ứng vác xin xảy ra thì báo ngay cho cán bộ thu y nơi gần nhất để có cách xử lý kịp thời.

Tất cả gia súc, gia cầm khoẻ mạnh đều được tiêm phòng vác xin, trừ những con ốm đang trong thời gian điều trị hoặc trước khi đẻ từ 7- 10 ngày, nhưng phải có xác nhận thực của ra đình của hộ chăn nuôi. để sau đó sẽ được tiêm bổ sung.

Đối với chó: tiêm phòng dại cho chó. đề nghị nhân dân trong địa phương nhốt chó và xích chó để cho đoàn về tiêm phòng đạt hiệu quả. Nếu gia đình nào cố tình không tiêm phòng dại cho chó thì giao cho lực lượng công an xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đồng thời xử lý con chó đó ngay tại chỗ

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện phương án sản xuất vụ đông năm 2020-2021, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế cả năm 2020. UBND xã đề nghị các cấp uỷ các thôn, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền , động viên hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trong địa phương hăng hái thi đua thực hiện và quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

TM UBND xã

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Bình

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT