BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020.

Ngày 02/07/2020 16:14:01

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Ngày 04 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người gia đình quan tâm đến nhau, xã hội hướng về gia đình, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc

Những thay đổi vừa đáng mừng vừa "đáng sợ" của gia đình Việt

Ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn tiến bộ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong công việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, được xã hội, gia đình thực hiện và phát huy. Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình, nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn; mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng.

Xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là xây dựng văn hóa gia ...

Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hoá, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam đồng thời phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay với chủ đề“Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình”là dịp các ngành, các cấp, các đoàn thể tuyên truyền cổ động, khuyến khích tấc cả các gia đình phải thường xuyên chung tay góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình. Đặc biệt, Ngày Gia đình Việt Nam năm nay được tổ chức vào Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” chúng ta có thể thấy vai trò của gia đình vô cùng quan trọng trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người; đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* Các thông điệp truyền thông Tháng hành động quốc gia và ngày Gia đình VN:

– BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT.

– NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH CẦN NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG NGỪA VÀ TÌM ĐẾN ĐỊA CHỈ TIN CẬY TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ.

– MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG, MÌNH CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.

– HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6.

– GIA ĐÌNH LÀ NƠI BẢO TỒN, LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC.

-YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.

- BẢO VỆ TRẺ EM SỐNG AN TOÀN NGAY TẠI GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH.

- BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀM SUY GIẢM KHẢ NĂNG HỌC TẬP, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM.

Nguồn sưu tầm

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020.

Đăng lúc: 02/07/2020 16:14:01 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2020 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020.

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Ngày 04 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người gia đình quan tâm đến nhau, xã hội hướng về gia đình, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc

Những thay đổi vừa đáng mừng vừa "đáng sợ" của gia đình Việt

Ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn tiến bộ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong công việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, được xã hội, gia đình thực hiện và phát huy. Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình, nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn; mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng.

Xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là xây dựng văn hóa gia ...

Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hoá, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam đồng thời phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay với chủ đề“Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình”là dịp các ngành, các cấp, các đoàn thể tuyên truyền cổ động, khuyến khích tấc cả các gia đình phải thường xuyên chung tay góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình. Đặc biệt, Ngày Gia đình Việt Nam năm nay được tổ chức vào Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” chúng ta có thể thấy vai trò của gia đình vô cùng quan trọng trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người; đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* Các thông điệp truyền thông Tháng hành động quốc gia và ngày Gia đình VN:

– BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT.

– NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH CẦN NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG NGỪA VÀ TÌM ĐẾN ĐỊA CHỈ TIN CẬY TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ.

– MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG, MÌNH CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.

– HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6.

– GIA ĐÌNH LÀ NƠI BẢO TỒN, LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC.

-YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.

- BẢO VỆ TRẺ EM SỐNG AN TOÀN NGAY TẠI GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH.

- BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀM SUY GIẢM KHẢ NĂNG HỌC TẬP, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM.

Nguồn sưu tầm