Bài viết : Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường TH & Trung học cơ sở xã Thiệu Thịnh .

Ngày 29/05/2020 08:13:05

Bài viết: Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường Tiểu học và

Trung học cơ sở xã Thiệu Thịnh .

Ngày 22/5/2020 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh hóa cùng với phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa đã về kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia tại trường TH&THCS Thiệu Thịnh. Về phía Sở Giáo dục có ông Mai Xuân Mãn-Trưởng phòng Trung học-trưởng đoàn, cùng với các đồng chí trong các phòng ban. Về phía huyện có ông Ngô Xuân Dũng – Trưởng phòng giáo dục và các đ/c chuyên viên của phòng. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, thẩm định tại Trường TH&THCS Thiệu Thịnh.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc giatại Trường TH&THCS Thiệu Thịnh

.

Năm học 2019 - 2020, Trường TH&THCS Thiệu Thịnh có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 444 học sinh.Trong các năm qua Trường TH&THCS Thiệu Thịnhđã thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, đảm bảo chất lượng đào tạo. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hình thức câu lạc bộ của nhà trường được tổ chức, duy trì thường xuyên, hiệu quả. Kết quả giáo dục của nhà trường cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của cộng đồng địa phương.

Thành viên trong Đoàn kiểm tra công nhân trường đạt chuẩn quốc gia.

Thành viên trong Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theoThông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành viên trong Đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia phát biểu ý kiến về

kết quả kiểm tra thực tế

Qua kiểm tracác minh chứng Tiêu chuẩnthực tế, các thành viên trongĐoàn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng củanhà trường trong việc tích cựcxây dựng cảnh quan, môi trường cũng như chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, minh chứng tiêuchí theo quy định,đặc biệtđối vớitiêu chuẩncơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.Tại buổi kiểm tra các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị lãnh đạo địa phương và nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư để hoàn thiện về cơ sở vật chất của trường.

Ông Nguyễn Quốc Bình – Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị ông Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu những ý kiến đánh giá các tiêu chuẩn của đoàn kiểm tra, thẩm định về những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, đồng thời thể hiện rõ sự quyết tâm sẽ cố gắng chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ về hoàn thiện cơ sở vật chất và các hạng mục khác của nhà trường.

Kết luận buổi làm việc ông Mai Xuân Mãn, Trưởng phòng Trung học của Sở Giáo dục đã đánh giá ghi nhận kết quả đã làm được của nhà trường đồng thời mong rằngTrường TH& và Trung học cơ sở Thiệu Thịnh tiếp tục chỉnh trang lại các minh chứng, hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đồng thời đoàn có trách nhiệm báo cáo lại với Ban chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo của tỉnh về kết quả buổi kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia tại Trường TH& và Trung học cơ sở xã Thiệu Thịnh.

Nguyễn Hạnh
CC Văn hóa xã

Bài viết : Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường TH & Trung học cơ sở xã Thiệu Thịnh .

Đăng lúc: 29/05/2020 08:13:05 (GMT+7)

Bài viết: Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường Tiểu học và

Trung học cơ sở xã Thiệu Thịnh .

Ngày 22/5/2020 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh hóa cùng với phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa đã về kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia tại trường TH&THCS Thiệu Thịnh. Về phía Sở Giáo dục có ông Mai Xuân Mãn-Trưởng phòng Trung học-trưởng đoàn, cùng với các đồng chí trong các phòng ban. Về phía huyện có ông Ngô Xuân Dũng – Trưởng phòng giáo dục và các đ/c chuyên viên của phòng. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, thẩm định tại Trường TH&THCS Thiệu Thịnh.

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc giatại Trường TH&THCS Thiệu Thịnh

.

Năm học 2019 - 2020, Trường TH&THCS Thiệu Thịnh có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 444 học sinh.Trong các năm qua Trường TH&THCS Thiệu Thịnhđã thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, đảm bảo chất lượng đào tạo. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hình thức câu lạc bộ của nhà trường được tổ chức, duy trì thường xuyên, hiệu quả. Kết quả giáo dục của nhà trường cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của cộng đồng địa phương.

Thành viên trong Đoàn kiểm tra công nhân trường đạt chuẩn quốc gia.

Thành viên trong Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theoThông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành viên trong Đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia phát biểu ý kiến về

kết quả kiểm tra thực tế

Qua kiểm tracác minh chứng Tiêu chuẩnthực tế, các thành viên trongĐoàn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng củanhà trường trong việc tích cựcxây dựng cảnh quan, môi trường cũng như chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, minh chứng tiêuchí theo quy định,đặc biệtđối vớitiêu chuẩncơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.Tại buổi kiểm tra các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị lãnh đạo địa phương và nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư để hoàn thiện về cơ sở vật chất của trường.

Ông Nguyễn Quốc Bình – Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị ông Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu những ý kiến đánh giá các tiêu chuẩn của đoàn kiểm tra, thẩm định về những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, đồng thời thể hiện rõ sự quyết tâm sẽ cố gắng chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ về hoàn thiện cơ sở vật chất và các hạng mục khác của nhà trường.

Kết luận buổi làm việc ông Mai Xuân Mãn, Trưởng phòng Trung học của Sở Giáo dục đã đánh giá ghi nhận kết quả đã làm được của nhà trường đồng thời mong rằngTrường TH& và Trung học cơ sở Thiệu Thịnh tiếp tục chỉnh trang lại các minh chứng, hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đồng thời đoàn có trách nhiệm báo cáo lại với Ban chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo của tỉnh về kết quả buổi kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia tại Trường TH& và Trung học cơ sở xã Thiệu Thịnh.

Nguyễn Hạnh
CC Văn hóa xã