Hội liên hiệp phụ nữ xã và đoàn thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền và cấp cấp phát khẩu trang miễn cho các cháu học sinh trường TH& THCS trong ngày khai giảng năm học mới.

Đăng lúc: 14/09/2020 (GMT+7)
100%

Hội liên hiệp phụ nữ xã và đoàn thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền và cấp cấp phát khẩu trang miễn cho các cháu học sinh trường TH& THCS Thiệu Thịnh trong ngày khai giảng năm học mới.

Trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, trên toàn thế giới cũng như các tỉnh Thanh phố trong nước ta.

Sáng Ngày 05/9 Trường tiểu học TH& THCS đón gần 500 học sinh đến trường khai giảng năm học mới.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19. Hội LHPN xã và Đoàn thanh niên xã đã trích một số tiền hoạt động của hội mua khẩu trang cấp phát cho các cháu học sinh đến này trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tuyền truyền tới toàn thể nhân dân đặc biệt các cháu học sinh cần thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch covid 19.

Bằng những hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hay những chiếc khẩu trang y tế được phát miễn phí đến tận tay các cháu học sinh của Hội LHPN và đoàn thanh niên xã đã và đang thể hiện vai trò tích cực, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, góp phần cùng các cấp các ngành trên địa bàn xã ngăn chặn dịch bệnh .

Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thanh Hóa triển khai một số hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Trường TH &THCS đã tổ chức lễ khai giảng tập trung ngoài trời theo quy định đúng khung thời gian không quá 45 phút, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh và liên ngành ( như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đo thân nhiệt học sinh, cán bộ giáo viên).

Sau khi tổ chức lễ khai giảng, nhà trường đã tiến hành giảng dạy chương trình năm học 2020-2021.

Ban văn hóa xã
Hội liên hiệp phụ nữ xã và đoàn thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền và cấp cấp phát khẩu trang miễn cho các cháu học sinh trường TH& THCS trong ngày khai giảng năm học mới.

Đăng lúc: 14/09/2020 (GMT+7)
100%

Hội liên hiệp phụ nữ xã và đoàn thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền và cấp cấp phát khẩu trang miễn cho các cháu học sinh trường TH& THCS Thiệu Thịnh trong ngày khai giảng năm học mới.

Trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, trên toàn thế giới cũng như các tỉnh Thanh phố trong nước ta.

Sáng Ngày 05/9 Trường tiểu học TH& THCS đón gần 500 học sinh đến trường khai giảng năm học mới.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19. Hội LHPN xã và Đoàn thanh niên xã đã trích một số tiền hoạt động của hội mua khẩu trang cấp phát cho các cháu học sinh đến này trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tuyền truyền tới toàn thể nhân dân đặc biệt các cháu học sinh cần thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch covid 19.

Bằng những hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú hay những chiếc khẩu trang y tế được phát miễn phí đến tận tay các cháu học sinh của Hội LHPN và đoàn thanh niên xã đã và đang thể hiện vai trò tích cực, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, góp phần cùng các cấp các ngành trên địa bàn xã ngăn chặn dịch bệnh .

Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thanh Hóa triển khai một số hoạt động đầu năm học và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Trường TH &THCS đã tổ chức lễ khai giảng tập trung ngoài trời theo quy định đúng khung thời gian không quá 45 phút, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh và liên ngành ( như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn, đo thân nhiệt học sinh, cán bộ giáo viên).

Sau khi tổ chức lễ khai giảng, nhà trường đã tiến hành giảng dạy chương trình năm học 2020-2021.

Ban văn hóa xã
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT