Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020

Ngày 07/07/2020 14:11:51

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 8/4, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn UV BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện ban thi đua khen thưởng tỉnh. Lãnh đạo, đại diện phòng nội vụ và hội đồng thi đua khen thưởng các huyện thuộc cụm thi đua số 2. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV- Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND, đồng chí Hoàng Viết Chọn – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện mẹ VNAH, AHLLVTND; các đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện, các đ/c là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 146 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước đã về dự.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010 - 2014 nêu rõ: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó đã khơi dậy được tiềm năng, tư duy sáng tạo, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó tập trung chủ yếu vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp va dịch cụ, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Huyện đã xây dựng được 6.250 ha vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng cao. Mô hình trồng dâu nuôi tằm ở Thiệu Đô, Thiệu Tấn, Thiệu Tiến, Thiệu Minh và Thiệu Quang, mô hình trồng rau sạch ở thị trấn Vạn Hà và Thiệu Tân. Toàn huyện phát triển được 382 trang trại chăn nuôi, trong đó có 37 trang trại được cấp giấy chứng nhận. Nhiều mô hình chăn nuôi đem lại giá trị kinh tế cao như: trang trại nuôi gia cầm của anh Nguyễn Văn Chinh xã Thiệu Giang cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình nuôi cá nước ngọt ở Thiệu Tâm, nuôi con đặc sản ở Thiệu Hợp... Phong trao thi đua trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng được phát động mạnh mẽ.Toàn huyện có 4.285 cơ sở kinh doanh, thu hút trên 6.000 lao động tham gia. Các ngành nghề truyền thống như đúc đồng ở Thiệu Trung với 22 cơ sở thu hút 400 lao động tham gia. Nghề làm bánh đa ở Thiệu Châu, nuôi tằm dệt nhiễu ở Thiệu Đô, các ngành nghề mộc, nề, cơ khí may mặc đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Từ các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 11 đến 12%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 11,5 triẹu đồng, năm 2015 đạt 21 triệu đồng. Thu ngân sách đều vượt kế hoạch tỉnh giao từ 30 đến trên 100%. Xuất khẩu hàng hóa năm 2014 đạt 3,981 triệu USD, gấp 5 lần so với năm 2010.

Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong 4 năm qua, huyện Thiệu Hóa đã huy động trên 2.156 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM. Đến nay, trung bình toàn huyện đã đạt 14,3 tiêu chí, Trong đó, Thiệu Đô, Thiệu Hợp đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Thiệu Tiến, Thiệu Chính, Thiệu Phú đạt 16 tiêu chí.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cán bộ và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Đến nay toàn huyện có 59 trường đạt chuẩn quốc gia. Đã khai trương 36 thôn, làng, 45 cơ quan, trường học văn hóa, có 10 xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 98,7% thôn làng khai trương xây dựng văn hóa. Công tác y tế - dân số được quan tâm, đến nay đã có 13 xã đạt chuẩn y tế mức độ 2.

Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các đơn vị lực lượng vũ trang phát động mạnh mẽ thu hút quần chúng tham gia. Phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” và “Thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Phong trào “Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”, “Cải tiến lề lối làm việc”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng được triển khai rộng khắp để mọi hoạt động đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho 146 đại biểu tiêu biểu đã tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn - UVBTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch HDND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Thiệu Hóa. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ thi đua rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng thi đua yêu nước, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp;Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015khơi dậy nội lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

http://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/vi-vn/thieuhoa/Pics/IMG_18681.jpg

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Viết Chọn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2015 với những chỉ tiêu trọng tâm như: Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khơi dậy ý thức, vai trò sáng tạo, chủ động, tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng năm 2015.

http://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/vi-vn/thieuhoa/Pics/IMG_18711.jpg

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho 24 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010- 2015.

http://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/vi-vn/thieuhoa/Pics/IMG_18731.jpg

Đài truyền thanh huyện

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020

Đăng lúc: 07/07/2020 14:11:51 (GMT+7)

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 8/4, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ 4, giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn UV BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện ban thi đua khen thưởng tỉnh. Lãnh đạo, đại diện phòng nội vụ và hội đồng thi đua khen thưởng các huyện thuộc cụm thi đua số 2. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Toản - TUV- Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND, đồng chí Hoàng Viết Chọn – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện mẹ VNAH, AHLLVTND; các đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện, các đ/c là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 146 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước đã về dự.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010 - 2014 nêu rõ: 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thiệu Hóa được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó đã khơi dậy được tiềm năng, tư duy sáng tạo, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó tập trung chủ yếu vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp va dịch cụ, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Huyện đã xây dựng được 6.250 ha vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng cao. Mô hình trồng dâu nuôi tằm ở Thiệu Đô, Thiệu Tấn, Thiệu Tiến, Thiệu Minh và Thiệu Quang, mô hình trồng rau sạch ở thị trấn Vạn Hà và Thiệu Tân. Toàn huyện phát triển được 382 trang trại chăn nuôi, trong đó có 37 trang trại được cấp giấy chứng nhận. Nhiều mô hình chăn nuôi đem lại giá trị kinh tế cao như: trang trại nuôi gia cầm của anh Nguyễn Văn Chinh xã Thiệu Giang cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình nuôi cá nước ngọt ở Thiệu Tâm, nuôi con đặc sản ở Thiệu Hợp... Phong trao thi đua trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng được phát động mạnh mẽ.Toàn huyện có 4.285 cơ sở kinh doanh, thu hút trên 6.000 lao động tham gia. Các ngành nghề truyền thống như đúc đồng ở Thiệu Trung với 22 cơ sở thu hút 400 lao động tham gia. Nghề làm bánh đa ở Thiệu Châu, nuôi tằm dệt nhiễu ở Thiệu Đô, các ngành nghề mộc, nề, cơ khí may mặc đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Từ các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 11 đến 12%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 11,5 triẹu đồng, năm 2015 đạt 21 triệu đồng. Thu ngân sách đều vượt kế hoạch tỉnh giao từ 30 đến trên 100%. Xuất khẩu hàng hóa năm 2014 đạt 3,981 triệu USD, gấp 5 lần so với năm 2010.

Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong 4 năm qua, huyện Thiệu Hóa đã huy động trên 2.156 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM. Đến nay, trung bình toàn huyện đã đạt 14,3 tiêu chí, Trong đó, Thiệu Đô, Thiệu Hợp đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Thiệu Tiến, Thiệu Chính, Thiệu Phú đạt 16 tiêu chí.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cán bộ và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Đến nay toàn huyện có 59 trường đạt chuẩn quốc gia. Đã khai trương 36 thôn, làng, 45 cơ quan, trường học văn hóa, có 10 xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 98,7% thôn làng khai trương xây dựng văn hóa. Công tác y tế - dân số được quan tâm, đến nay đã có 13 xã đạt chuẩn y tế mức độ 2.

Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các đơn vị lực lượng vũ trang phát động mạnh mẽ thu hút quần chúng tham gia. Phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” và “Thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Phong trào “Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”, “Cải tiến lề lối làm việc”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng được triển khai rộng khắp để mọi hoạt động đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho 146 đại biểu tiêu biểu đã tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn - UVBTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch HDND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Thiệu Hóa. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ thi đua rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng thi đua yêu nước, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp;Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015khơi dậy nội lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

http://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/vi-vn/thieuhoa/Pics/IMG_18681.jpg

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Viết Chọn, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2015 với những chỉ tiêu trọng tâm như: Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khơi dậy ý thức, vai trò sáng tạo, chủ động, tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng năm 2015.

http://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/vi-vn/thieuhoa/Pics/IMG_18711.jpg

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Trao giấy khen của chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho 24 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010- 2015.

http://thieuhoa.thanhhoa.gov.vn/vi-vn/thieuhoa/Pics/IMG_18731.jpg

Đài truyền thanh huyện