Trường TH&THCS Thiệu Thịnh đón học sinh trở lại trường học.

Ngày 23/04/2020 08:25:29

Trường TH&THCS Thiệu Thịnh chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường học.

Bài viết: Trường TH&THCS Thiệu Thịnh đón học sinh trở lại trường học.

Thực hiện thông báo số 1027/SGDĐT-CTTT ngày 19/04/2020 của Sở Giáo Dục Thanh Hóa về việc thông báo cho học sinh các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX đi học trở lại.

Trước đó (20/4) nhà trường TH&THCS Thiệu Thịnh đã chuẩn bị khẩu hiệu tuyên truyền dán trên bảng tin nhà trường và hành lang các lớp học. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, xà phòng, nước sát khuẩn, hóa chất khử trùng hàng ngày, vòi nước rửa tay. Thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh khi học sinh đến trường. Các thầy cô giáo đã gọi điện thoại và hướng dẫn các em học sinh qua phần mềm vn.edu, zalo, facebook,… về việc trước khi học sinh đến trường chủ động kiểm tra thân nhiệt, chỉ đến trường trong trường hợp sức khỏe hoàn toàn binh thường.

Trong quá trình đến trường của khối THCS từ (21/4/2020) tổ chức Đoàn Đội của nhà trường đã lập chốt kiểm tra, chuẩn bị bàn y tế, đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh vệ sinh sát khuẩn trước khi bắt đầu các buổi học hàng ngày.

Các cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian có mặt tại trường, hạn chế tụ tập, hạn chế giao lưu đi lại giữa các lớp trong giờ giải lao.

Trong suốt các buổi học nhà trường đã căt cử người theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, cập nhật báo cáo tình hình các em học sinh vắng mặt và báo cáo tình hình sức khỏe học sịnh kịp thời.

Kết thúc các buổi học duy trì việc thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo đúng quy định.


Hình ảnh Đoàn xã Thiệu Thịnh phối hợp với đoàn trường vẽ tranh.

Song song với việc trở lại trường của khối THCS nhà trường còn phối hợp với Đoàn xã tiếp tục tổ chức trang trí khuôn viên trường học góp phần hoàn thiện tiêu chí trường học trong việc về đích nông thôn mới của xã nhà.

Bài viết của người lái đò đưa học trò qua sông!

Lê Hùng Thạch

(GV trường TH&THCS Thiệu Thịnh)

Trường TH&THCS Thiệu Thịnh đón học sinh trở lại trường học.

Đăng lúc: 23/04/2020 08:25:29 (GMT+7)

Trường TH&THCS Thiệu Thịnh chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh trở lại trường học.

Bài viết: Trường TH&THCS Thiệu Thịnh đón học sinh trở lại trường học.

Thực hiện thông báo số 1027/SGDĐT-CTTT ngày 19/04/2020 của Sở Giáo Dục Thanh Hóa về việc thông báo cho học sinh các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX đi học trở lại.

Trước đó (20/4) nhà trường TH&THCS Thiệu Thịnh đã chuẩn bị khẩu hiệu tuyên truyền dán trên bảng tin nhà trường và hành lang các lớp học. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt, xà phòng, nước sát khuẩn, hóa chất khử trùng hàng ngày, vòi nước rửa tay. Thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh khi học sinh đến trường. Các thầy cô giáo đã gọi điện thoại và hướng dẫn các em học sinh qua phần mềm vn.edu, zalo, facebook,… về việc trước khi học sinh đến trường chủ động kiểm tra thân nhiệt, chỉ đến trường trong trường hợp sức khỏe hoàn toàn binh thường.

Trong quá trình đến trường của khối THCS từ (21/4/2020) tổ chức Đoàn Đội của nhà trường đã lập chốt kiểm tra, chuẩn bị bàn y tế, đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh vệ sinh sát khuẩn trước khi bắt đầu các buổi học hàng ngày.

Các cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian có mặt tại trường, hạn chế tụ tập, hạn chế giao lưu đi lại giữa các lớp trong giờ giải lao.

Trong suốt các buổi học nhà trường đã căt cử người theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, cập nhật báo cáo tình hình các em học sinh vắng mặt và báo cáo tình hình sức khỏe học sịnh kịp thời.

Kết thúc các buổi học duy trì việc thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo đúng quy định.


Hình ảnh Đoàn xã Thiệu Thịnh phối hợp với đoàn trường vẽ tranh.

Song song với việc trở lại trường của khối THCS nhà trường còn phối hợp với Đoàn xã tiếp tục tổ chức trang trí khuôn viên trường học góp phần hoàn thiện tiêu chí trường học trong việc về đích nông thôn mới của xã nhà.

Bài viết của người lái đò đưa học trò qua sông!

Lê Hùng Thạch

(GV trường TH&THCS Thiệu Thịnh)