Đảng bộ xã Thiệu Thịnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25/06/2020 14:38:44