Đảng bộ xã Thiệu Thịnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25/06/2020 14:38:44

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 19 và 20/6, Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Toàn cảnh buổi lễ chào cờ tại Đại hội Đảng bộ xã

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành viên tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và 168 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đồng chí Lê Xuân Tịnh – Phó Bí thư đảng ủy xã Thiệu thịnh phát biểu khai mạc đại hội

Đồng chí: Nguyễn Quốc Bình – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã, Thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Thịnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích quan trọng và tương đối toàn diện, có 2/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11/19 chỉ tiêu đạt, 6/19 chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng trường học, các công trình phúc lợi xã hội, nhà ở nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo phong trào hành động cách mạng ở địa phương.


Đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương thành quả của đảng bộ và nhân dân đã đạt được, tuy nhiên đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế và nhấn mạnh một số nội dung mà nhiệm kỳ tới đảng bộ xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảngcác cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệpCNH-HĐH, xây dựng xã Thiệu Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ xã đó là:-Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế biển là trọng tâm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; tập trung thực hiện hiệu quả KH chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân; tiếp tục đưa xã ThiệuThịnh phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào quý III năm 2020 và tiếp tục phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, là xã Nông thôn mới kiểu mẫu" vào cuối nhiệm kỳ năm 2025.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Thiệu Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Hoàng Trọng Cường – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy trao quyết định của Huyện ủy cho đồng chí Nguyễn Thành Hưng

Cũng tại đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Cường UVBTV – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việcluân chuyển, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Hưng thôi giữ chức Phó Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Thiệu Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Hạnh – CC VH xã

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 25/06/2020 14:38:44 (GMT+7)

Đảng bộ xã Thiệu Thịnh long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 19 và 20/6, Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Toàn cảnh buổi lễ chào cờ tại Đại hội Đảng bộ xã

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành viên tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và 168 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đồng chí Lê Xuân Tịnh – Phó Bí thư đảng ủy xã Thiệu thịnh phát biểu khai mạc đại hội

Đồng chí: Nguyễn Quốc Bình – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã, Thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Thịnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích quan trọng và tương đối toàn diện, có 2/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11/19 chỉ tiêu đạt, 6/19 chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng trường học, các công trình phúc lợi xã hội, nhà ở nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo phong trào hành động cách mạng ở địa phương.


Đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương thành quả của đảng bộ và nhân dân đã đạt được, tuy nhiên đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế và nhấn mạnh một số nội dung mà nhiệm kỳ tới đảng bộ xã cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảngcác cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệpCNH-HĐH, xây dựng xã Thiệu Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ xã đó là:-Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế biển là trọng tâm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; tập trung thực hiện hiệu quả KH chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân; tiếp tục đưa xã ThiệuThịnh phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào quý III năm 2020 và tiếp tục phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, là xã Nông thôn mới kiểu mẫu" vào cuối nhiệm kỳ năm 2025.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Thiệu Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Hoàng Trọng Cường – UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy trao quyết định của Huyện ủy cho đồng chí Nguyễn Thành Hưng

Cũng tại đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Cường UVBTV – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việcluân chuyển, điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Hưng thôi giữ chức Phó Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Thiệu Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Hạnh – CC VH xã