LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

Ngày 24/07/2020 08:17:45

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

SángNgày 20/7/2020 Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 đợt 19/5/2020 cho 09 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ và Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 .

Về phía huyện: Về dự hội nghị có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng.

Về Phía xã: Đ/c Nguyễn Thanh Hưng – Bí thư Đảng bộ xã, các đ/c trong BTV đảng ủy, Thường trực HĐND xã; -UBND xã , UBMTTQ xã , đồng chí Bí thư, PBT, cấp ủy chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Thiệu Thịnh.

Toàn cảnh buổi lễ chào cờ tại buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng

(Các Đ/c được trao tạng huy hiệu Đảng)

Lễ trao huy hiệu Đảng lần này gòm có 09 Đ/c chí: trong đó có 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 01 Đ/c chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 04 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng . Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đ/c: Lê Ngọc Đắn – Đảng viên 55 tuổi Đảng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ Đ/c Lê Ngọc Đắn , đảng viên 55 tuổi đảng thay mặt các đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đã hứa tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của địa phương trong những năm tới. Dù bất cứ ở đâu, với cương vị công tác nào, dù tuổi cao, sức lực có giảm nhưng nguyện là người cộng sản tiêu biểu, gương mẫu trong mọi trong trào ở địa phương, cùng gia đình, tổ chức đảng cơ sở chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đ/c ; Nguyễn Thành Hưng – Bí thư đảng bộ xã phát biểu ý kiến.

Tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng bộ xã đã phát biểu chúc mừng những Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong đợt này. Mong muốn các Đảng viên tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên , tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền luôn là tấm gương sáng để thế hệ Đảng viên trẻ và quần chúng học tập , noi theo.

Đ/c : Lê Xuân Thủy – PBT thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo.

Sau lễ trao tặng huy hiệu là Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020: Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Thủy -Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao. Trong 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh, chính trị trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh covdi -19 trên người diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài ... gây bất ổn và tâm lý lo ngại trong nhân dân; bên cạnh đó giá cả thị trường vật tư ngông nghiệp, các mặt hàng tiêu dùng tăng, giá sản phẩm nông nghiệp vẫn ở mức thấp đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân , nhưng bên cạnh khó khăn, chúng ta cũng có những thuận lợi cơ bản đó là : tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư vốn cho phát triển hạ tầng KT – XH, cùng với nhứng giải pháp lãnh đạo , chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Mặt trận các đoàn thể đã động viên nhân dân xã nhà khắc phục, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống , đẩy mạnh phát triển sản xuất . 6 tháng đầu năm 2020, KT _ XH tiếp tục phát triển, Qp – AN luôn đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được cũng cố. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cẩn phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2020.

khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảngủy và BCH Đảng bộ cùng các Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; Các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019.
Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong điều hành hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.

Đ/c: Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng bộ phát biểu kết luận hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thành Hưng đã thông qua kết luận Hội nghị và nhấn mạnh: 6tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện cơ bản, có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc cụ thể đã làm được. tuy nhiên một số nhiệm vụ, chỉ tiêu vẫn chưa đạt. đồng thời Đ/c bí thư cũng đề ra 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 là cơ sở đánh giá thực hiện NQ mà đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp , tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trương, tăng cường công tác phát triển xã hội, giáo dục đào tạo, đời sống Xh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục giữ gìn TTATXH _ QPAN; tăng cường thực hiện công tác kiểm kiểm tra giám sát. . Củng cố và duy trì MQH đại đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn đảng bộ lãnh đạo trong bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, An toàn trong cơ quan; thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong đảng bộ, chi bộ; định hướng chỉ đạo sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả , đúng nguyên tắc, phát huy, dân chủ, tập trung trí tuệ tập thề .

Đài truyền thanh xã

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

Đăng lúc: 24/07/2020 08:17:45 (GMT+7)

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

SángNgày 20/7/2020 Đảng bộ xã Thiệu Thịnh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 đợt 19/5/2020 cho 09 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ và Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 .

Về phía huyện: Về dự hội nghị có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng.

Về Phía xã: Đ/c Nguyễn Thanh Hưng – Bí thư Đảng bộ xã, các đ/c trong BTV đảng ủy, Thường trực HĐND xã; -UBND xã , UBMTTQ xã , đồng chí Bí thư, PBT, cấp ủy chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Thiệu Thịnh.

Toàn cảnh buổi lễ chào cờ tại buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng

(Các Đ/c được trao tạng huy hiệu Đảng)

Lễ trao huy hiệu Đảng lần này gòm có 09 Đ/c chí: trong đó có 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 01 Đ/c chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 02 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 04 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng . Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đều là những đảng viên từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đ/c: Lê Ngọc Đắn – Đảng viên 55 tuổi Đảng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ Đ/c Lê Ngọc Đắn , đảng viên 55 tuổi đảng thay mặt các đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đã hứa tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của địa phương trong những năm tới. Dù bất cứ ở đâu, với cương vị công tác nào, dù tuổi cao, sức lực có giảm nhưng nguyện là người cộng sản tiêu biểu, gương mẫu trong mọi trong trào ở địa phương, cùng gia đình, tổ chức đảng cơ sở chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đ/c ; Nguyễn Thành Hưng – Bí thư đảng bộ xã phát biểu ý kiến.

Tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng bộ xã đã phát biểu chúc mừng những Đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong đợt này. Mong muốn các Đảng viên tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên , tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền luôn là tấm gương sáng để thế hệ Đảng viên trẻ và quần chúng học tập , noi theo.

Đ/c : Lê Xuân Thủy – PBT thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo.

Sau lễ trao tặng huy hiệu là Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020: Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Thủy -Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao. Trong 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh, chính trị trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh covdi -19 trên người diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài ... gây bất ổn và tâm lý lo ngại trong nhân dân; bên cạnh đó giá cả thị trường vật tư ngông nghiệp, các mặt hàng tiêu dùng tăng, giá sản phẩm nông nghiệp vẫn ở mức thấp đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân , nhưng bên cạnh khó khăn, chúng ta cũng có những thuận lợi cơ bản đó là : tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư vốn cho phát triển hạ tầng KT – XH, cùng với nhứng giải pháp lãnh đạo , chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Mặt trận các đoàn thể đã động viên nhân dân xã nhà khắc phục, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống , đẩy mạnh phát triển sản xuất . 6 tháng đầu năm 2020, KT _ XH tiếp tục phát triển, Qp – AN luôn đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được cũng cố. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cẩn phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2020.

khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảngủy và BCH Đảng bộ cùng các Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; Các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019.
Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong điều hành hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.

Đ/c: Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng bộ phát biểu kết luận hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thành Hưng đã thông qua kết luận Hội nghị và nhấn mạnh: 6tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện cơ bản, có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc cụ thể đã làm được. tuy nhiên một số nhiệm vụ, chỉ tiêu vẫn chưa đạt. đồng thời Đ/c bí thư cũng đề ra 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 là cơ sở đánh giá thực hiện NQ mà đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp , tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trương, tăng cường công tác phát triển xã hội, giáo dục đào tạo, đời sống Xh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục giữ gìn TTATXH _ QPAN; tăng cường thực hiện công tác kiểm kiểm tra giám sát. . Củng cố và duy trì MQH đại đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn đảng bộ lãnh đạo trong bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, An toàn trong cơ quan; thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong đảng bộ, chi bộ; định hướng chỉ đạo sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả , đúng nguyên tắc, phát huy, dân chủ, tập trung trí tuệ tập thề .

Đài truyền thanh xã