Đăng lúc 8 tháng trước · 143 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 121 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 115 lượt xem
Đăng lúc 8 tháng trước · 118 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 270 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 281 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 292 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 224 lượt xem

Xã Thiệu Thịnh ra quân tổng dọn vệ sinh trồng hoa thay thế cỏ dại trên tuyến đường Trường THCS đến dốc lầu .

Thứ 7, Ngày 21/3/2020 UBND xã Thiệu Thịnh đã tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Trường THCS đến dốc lầu để trồng hoa thay thế cỏ dại.

Đăng lúc 1 năm trước · 312 lượt xem

Bài tuyên truyền Vận động người dân chung xây dựng nông thôn mới của MTTQ xã

Vận động người dân chung xây dựng nông thôn mới của MTTQ xã

Đăng lúc 1 năm trước · 328 lượt xem
12

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT