Đăng lúc 1 tháng trước · 42 news.view
Đăng lúc 2 tháng trước · 78 news.view
Đăng lúc 2 tháng trước · 85 news.view
Đăng lúc 3 tháng trước · 85 news.view

Xã Thiệu Thịnh ra quân tổng dọn vệ sinh trồng hoa thay thế cỏ dại trên tuyến đường Trường THCS đến dốc lầu .

Thứ 7, Ngày 21/3/2020 UBND xã Thiệu Thịnh đã tổ chức ra quân làm tổng vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Trường THCS đến dốc lầu để trồng hoa thay thế cỏ dại.

Đăng lúc 3 tháng trước · 108 news.view

Bài tuyên truyền Vận động người dân chung xây dựng nông thôn mới của MTTQ xã

Vận động người dân chung xây dựng nông thôn mới của MTTQ xã

Đăng lúc 4 tháng trước · 128 news.view

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc 4 tháng trước · 157 news.view