Nhân dân trong xã tích cực tham gia vệ sinh môi trường đồng ruộng hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới của xã nhà

Đăng lúc: 06/10/2020 (GMT+7)
100%

Nhân dân trong xã tích cực tham gia vệ sinh môi trường đồng ruộng hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới của xã nhà.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí môi trường là tiêu trí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, cho nên cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là hiện nay, khi chúng ta đang bước những bước tiến cuối cùng để đạt xã nông thôn mới trong năm 2020, góp phần chung vào huyện nông thôn mới.

Ngày 05, 06/10 toàn thể nhân dân ở các đơn vị thôn tham ra tổng vệ sinh môi trường đồng ruộng, nạo vét kênh mương .

Với phong trào xây dựng NTM nhân dân trong toàn xã rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia về sinh môi trường, có rất nhiều ông bà đã cao tuổi, sức yếu cũng rất hăng hái tham gia góp phần xây dựng NTM của xã nhà.

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

Nhân dân trong xã tích cực tham gia vệ sinh môi trường đồng ruộng hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới của xã nhà

Đăng lúc: 06/10/2020 (GMT+7)
100%

Nhân dân trong xã tích cực tham gia vệ sinh môi trường đồng ruộng hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới của xã nhà.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí môi trường là tiêu trí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân, cho nên cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là hiện nay, khi chúng ta đang bước những bước tiến cuối cùng để đạt xã nông thôn mới trong năm 2020, góp phần chung vào huyện nông thôn mới.

Ngày 05, 06/10 toàn thể nhân dân ở các đơn vị thôn tham ra tổng vệ sinh môi trường đồng ruộng, nạo vét kênh mương .

Với phong trào xây dựng NTM nhân dân trong toàn xã rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia về sinh môi trường, có rất nhiều ông bà đã cao tuổi, sức yếu cũng rất hăng hái tham gia góp phần xây dựng NTM của xã nhà.

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT