Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

Đăng lúc: 24/10/2022 (GMT+7)
100%

BCĐ XÂY DỰNG

sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

*

Số 01 - KH/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thiệu Thịnh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

Thực hiện Thông báo số 586-TB/HU ngày 14/9/2022 về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025.

Để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện Tiêu chí số 6 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025”, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả khuôn viên nhà văn hóa và không gian công cộng ở các thôn trên địa bàn toàn xã.

- Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các hoạt động, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm xây dựng cảnh quan, diện mạo trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cần tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao của BCH Đoàn xã; phát huy trách nhiệm của cán bộ Đoàn và nêu cao tính tự giác, tự nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trong xã.

- Chương trình cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng các công trình.

- Lắp đặt các thiết bị luyện tập dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời phải đồng bộ, an toàn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên ngoài trời, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhiều lứa tuổi từ thiếu nhi, thanh niên tới người trung tuổi, cao tuổi tới tham gia tập luyện.

- Xây dựng mỗi điểm lắp đặt có ít nhất 05 thiết bị, ưu tiên lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ngoài ra có thể kết hợp lắp đặt giữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cùng đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) và có thể kết hợp xây dựng thêm các hạng mục chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa như bồn hoa, trồng cây xanh bóng mát, ghế đá, xích đu.

- Hoàn thành xây dựng các điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời ở tất cả các thôn trên toàn xã trong năm 2025; năm 2022 tập trung hoàn thành ở thôn Quyết Thắng, thôn xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực trạng

Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã đồng loạt triển khai mô hình lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao công cộng phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, đặc biệt là nhu cầu của đối tượng thanh thiếu nhi. Mô hình này đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, thu hút đông đảo người dân tới tham gia luyện tập.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng ở xã Thiệu Thịnh hiện nay trên địa bàn toàn xã có 03 nhà văn hóa thôn(NVH), có 2 NVH đủ điều kiện xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời là NHV thôn Quyết Thắng và NVH thôn Thống Nhất cụ thể:

- Trong khuôn viên NVH thôn Quyết Thắng có khu vực bên trái từ cổng vào với diện tích bằng 102m², tình trạng mặt nền là đất cần đổ bê tông để đủ điều kiện xây dựng.

- Trong khuôn viên NVH thôn Thống Nhất ( Bên cánh phải NVH, sát tường rào với khu đất UBND) có một khu vực với diện tích là 91m², mặt nền đã lát gạch, khi xây dựng chỉ cần đổ trụ các dụng cụ thể dục thể thao.

2. Chỉ tiêu thực hiện

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại 03/03 thôn trong toàn xã xong trước tháng 12/2025. Cụ thể:

- Năm 2022:

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại thôn Quyết Thắng.

- Năm 2023:

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại thôn Thống Nhất.

- Năm 2024 đến năm 2025:

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại thôn Đương Phong.

3. Địa điểm, tiêu chí và kinh phí lắp đặt

3.1. Địa điểm lắp đặt:

- Xây dựng, lắp đặt thiết bị tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn; nếu Nhà văn hóa không đủ điều kiện thì khảo sát, lắp đặt tại không gian công cộng của thôn.

- Các điểm lắp đặt phải đặt ở nơi có không gian thoáng mát, rộng rãi, thuận tiện đi lại của người dân.

- Điểm lắp đặt không ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động văn hóa khác.

- Là khu vực tập trung người dân đến tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời ở khu dân cư.

3.2. Tiêu chí lắp đặt:

Một số yêu cầu đối với điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời :

- Có thiết kế phù hợp, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy; phê duyệt của UBND xã.

- Đảm bảo một điểm lắp đặt có ít nhất 05 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời hoặc kết hợp lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và đồ chơi vận động thể chất ngoài trời.

- Dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời là các thiết bị như: xà đơn, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng... Đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) là các thiết bị như: cầu trượt, thang leo, bập bênh…

- Khuyến khích kết hợp xây dựng thêm các hạng mục trang trí cảnh quan khác cho Nhà văn hóa như: bồn hoa, cây bóng mát, ghế đá, xích đu.

3.3. Kinh phí lắp đặt

- Vận động ủng hộ bằng tiền, hiện vật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn xã và các nhà hảo tâm, con em xa quê.

- BCĐ xã tổ chức vận động quỹ chung toàn xã để hỗ trợ cho các thôn.

- Các thôn căn cứ vào kế hoạch thiết kế của đơn vị mình, chủ động vận động sự ủng hộ của con em xa quê và toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn mình để xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời phù hợp với địa bàn mình.

- Khuyến khích tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên BCĐ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và kế hoạch này, bám sát địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu rõ mục đích ý nghĩa của sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời đến toàn thể nhân dân trong thôn và thường xuyên đôn đốc các đơn vị phụ trách để tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2. BCH Đoàn xã căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo, phối hợp cùng các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện từng đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; báo cáo với Đảng ủy, UBND tạo điều kiện nguồn lực, địa điểm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn để huy động các nguồn lực tốt nhất. Tham mưu xây dựng kế hoạch vận động kinh phí của BCĐ cấp xã và công tác hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

3. UBND xã, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các khu dân cư và trong cơ quan, giải thích mục đích, ý nghĩa của công trình, phong trào từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân và để nhân dân tham gia thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Biến phong trào trở thành sự lan tỏa, thi đua trong các cộng đồng dân cư.

Nơi nhận:

- Đ/c TV HU phụ trách xã ( để b/c)

- Đảng ủy xã ( để b/c);

- UBND xã (p/h);

- Các Chi bộ trực thuộc Đ/u xã ( để t/h);

- Các thành viên BCĐ ( để t/h);

- Lưu BCĐ.

T/M BAN CHỈ ĐẠO

P. TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lê Hai Tư

Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

Đăng lúc: 24/10/2022 (GMT+7)
100%

BCĐ XÂY DỰNG

sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

*

Số 01 - KH/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thiệu Thịnh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH

Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025

Thực hiện Thông báo số 586-TB/HU ngày 14/9/2022 về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025.

Để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện Tiêu chí số 6 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn trên địa bàn xã đến năm 2025”, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả khuôn viên nhà văn hóa và không gian công cộng ở các thôn trên địa bàn toàn xã.

- Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các hoạt động, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm xây dựng cảnh quan, diện mạo trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch cần tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao của BCH Đoàn xã; phát huy trách nhiệm của cán bộ Đoàn và nêu cao tính tự giác, tự nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trong xã.

- Chương trình cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng các công trình.

- Lắp đặt các thiết bị luyện tập dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời phải đồng bộ, an toàn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên ngoài trời, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhiều lứa tuổi từ thiếu nhi, thanh niên tới người trung tuổi, cao tuổi tới tham gia tập luyện.

- Xây dựng mỗi điểm lắp đặt có ít nhất 05 thiết bị, ưu tiên lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ngoài ra có thể kết hợp lắp đặt giữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cùng đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) và có thể kết hợp xây dựng thêm các hạng mục chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa như bồn hoa, trồng cây xanh bóng mát, ghế đá, xích đu.

- Hoàn thành xây dựng các điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời ở tất cả các thôn trên toàn xã trong năm 2025; năm 2022 tập trung hoàn thành ở thôn Quyết Thắng, thôn xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực trạng

Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã đồng loạt triển khai mô hình lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục thể thao công cộng phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, đặc biệt là nhu cầu của đối tượng thanh thiếu nhi. Mô hình này đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, thu hút đông đảo người dân tới tham gia luyện tập.

Qua rà soát, đánh giá hiện trạng ở xã Thiệu Thịnh hiện nay trên địa bàn toàn xã có 03 nhà văn hóa thôn(NVH), có 2 NVH đủ điều kiện xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời là NHV thôn Quyết Thắng và NVH thôn Thống Nhất cụ thể:

- Trong khuôn viên NVH thôn Quyết Thắng có khu vực bên trái từ cổng vào với diện tích bằng 102m², tình trạng mặt nền là đất cần đổ bê tông để đủ điều kiện xây dựng.

- Trong khuôn viên NVH thôn Thống Nhất ( Bên cánh phải NVH, sát tường rào với khu đất UBND) có một khu vực với diện tích là 91m², mặt nền đã lát gạch, khi xây dựng chỉ cần đổ trụ các dụng cụ thể dục thể thao.

2. Chỉ tiêu thực hiện

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại 03/03 thôn trong toàn xã xong trước tháng 12/2025. Cụ thể:

- Năm 2022:

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại thôn Quyết Thắng.

- Năm 2023:

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại thôn Thống Nhất.

- Năm 2024 đến năm 2025:

Xây dựng điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại thôn Đương Phong.

3. Địa điểm, tiêu chí và kinh phí lắp đặt

3.1. Địa điểm lắp đặt:

- Xây dựng, lắp đặt thiết bị tại khuôn viên Nhà văn hóa thôn; nếu Nhà văn hóa không đủ điều kiện thì khảo sát, lắp đặt tại không gian công cộng của thôn.

- Các điểm lắp đặt phải đặt ở nơi có không gian thoáng mát, rộng rãi, thuận tiện đi lại của người dân.

- Điểm lắp đặt không ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động văn hóa khác.

- Là khu vực tập trung người dân đến tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời ở khu dân cư.

3.2. Tiêu chí lắp đặt:

Một số yêu cầu đối với điểm lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời :

- Có thiết kế phù hợp, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy; phê duyệt của UBND xã.

- Đảm bảo một điểm lắp đặt có ít nhất 05 dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời hoặc kết hợp lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời và đồ chơi vận động thể chất ngoài trời.

- Dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời là các thiết bị như: xà đơn, xà kép, máy đi bộ trên không, xoay co, tập tay vai, lắc hông, máy tập chân, máy tập lưng... Đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em) là các thiết bị như: cầu trượt, thang leo, bập bênh…

- Khuyến khích kết hợp xây dựng thêm các hạng mục trang trí cảnh quan khác cho Nhà văn hóa như: bồn hoa, cây bóng mát, ghế đá, xích đu.

3.3. Kinh phí lắp đặt

- Vận động ủng hộ bằng tiền, hiện vật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn xã và các nhà hảo tâm, con em xa quê.

- BCĐ xã tổ chức vận động quỹ chung toàn xã để hỗ trợ cho các thôn.

- Các thôn căn cứ vào kế hoạch thiết kế của đơn vị mình, chủ động vận động sự ủng hộ của con em xa quê và toàn thể nhân dân trên địa bàn thôn mình để xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời phù hợp với địa bàn mình.

- Khuyến khích tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên BCĐ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và kế hoạch này, bám sát địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu rõ mục đích ý nghĩa của sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời đến toàn thể nhân dân trong thôn và thường xuyên đôn đốc các đơn vị phụ trách để tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

2. BCH Đoàn xã căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo, phối hợp cùng các thôn xây dựng kế hoạch thực hiện từng đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; báo cáo với Đảng ủy, UBND tạo điều kiện nguồn lực, địa điểm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn để huy động các nguồn lực tốt nhất. Tham mưu xây dựng kế hoạch vận động kinh phí của BCĐ cấp xã và công tác hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

3. UBND xã, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các khu dân cư và trong cơ quan, giải thích mục đích, ý nghĩa của công trình, phong trào từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân và để nhân dân tham gia thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Biến phong trào trở thành sự lan tỏa, thi đua trong các cộng đồng dân cư.

Nơi nhận:

- Đ/c TV HU phụ trách xã ( để b/c)

- Đảng ủy xã ( để b/c);

- UBND xã (p/h);

- Các Chi bộ trực thuộc Đ/u xã ( để t/h);

- Các thành viên BCĐ ( để t/h);

- Lưu BCĐ.

T/M BAN CHỈ ĐẠO

P. TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lê Hai Tư

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT